Automaattinen huuhtelu

Jatkuvaa suorituskykyä
Haihtumisprosessin jättämät mineraalijäämät on poistettava säännöllisesti huuhtelemalla höyrynkehitin tasaisen toiminnan varmistamiseksi. FashionMaster laskee huuhteluvälit automaattisesti haihtuneen veden tilavuuden perusteella. Kun on sen aika, huuhtelu tapahtuu välittömästi FashionMasterin päälle kytkemisen jälkeen. Ainoa huolehdittava asia on jäännösvesisäiliön tyhjentäminen.
Ominaisuudet mallikohtaisia