Tuuletustekniikan asiantuntija

Miele − tuuletustekniikan asiantuntija
Riittävä poistoilmakanava on hyvin tärkeä tekijä liesituulettimen moitteettoman toiminnan kannalta. Uusien, ympäri maailmaa laadittujen ohjesääntöjen ja määräysten myötä kotitalouksien tuuletusteknologiaa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti. Miele-valikoiman liesituulettimet sekä niiden optimaalisen toiminnan varmistavat lisävarusteet täyttävät kaikki mahdolliset vaatimukset. Jokainen Miele-liesituuletin on testattu voimassaolevien eurooppalaisten standardien mukaisesti. Tässä esitteessä ilmoitetut ilmanläpivirtaus- ja äänitasoarvot ovat kattavia ja vertailukelpoisia. Miele on Euroopan kodinkonevalmistajien järjestö CECED:n* jäsen. Kaikki jäsenet ovat allekirjoittaneet vapaaehtoisen sopimuksen, jolla he sitoutuvat mittaamaan ilmanvirtaus- ja äänitasoarvot alan eurooppalaisten standardien mukaisesti ja julkaisemaan ainoastaan nämä tiedot myyntiesitteissään. Tämä läpinäkyvyys takaa, että asiakkaat saavat luotettavaa tietoa laitteiden toiminnasta.
Ominaisuudet mallikohtaisia