Täydellinen prosessidokumentointi

Määräystenmukainen dokumentointi
Määräysten mukaista prosessidokumentointia varten on saatavilla eri vaihtoehtoja. Alusastioiden pesu- ja desinfiointikoneen täyttöerätiedot voidaan esimerkiksi siirtää suoraan tulostimeen. Koneissa on lisäksi integroitu muisti, johon mahtuu kerrallaan jopa 800 täyttöerän tiedot. 
Mallista riippuvat ominaisuudet – kuva(t) esimerkkinä tietoja varten