Turvalliset ohjelmat

Turvallinen sterilointi
Kaikki parametrit voidaan hakea näyttöön milloin vain sterilointiprosessin aikana.
Jos prosessiparametrit eivät täyty, sterilointiprosessi keskeytyy ja näyttöön tulee virheilmoitus.
Mallista riippuvat ominaisuudet – kuva(t) esimerkkinä tietoja varten