Veden johtokyvyn valvonta

Valvonta tuo turvallisuutta
Integroitu johtokykyanturi mittaa jatkuvasti veden johtokykyä, jotta varmistetaan, että se täyttää EN 13060-standardin vaatimukset. Jos johtokykyarvot eivät ole standardin mukaisia, koneen näyttöön tulee virheilmoitus.
Mallista riippuvat ominaisuudet – kuva(t) esimerkkinä tietoja varten