Integroitu CO2-anturi 

Tuuletustarpeen ilmaisin 
Laite mittaa ilman CO2-pitoisuutta säännöllisesti, joten käyttäjä saa välittömästi tiedon, jos huonetta täytyy tuulettaa. Jos asetettu 1400 ppm:n kynnysarvo ylittyy, laitteeseen syttyy merkkivalo.
Automaattisessa CO2-toimintatilassa laite säätää läpivirtaavan ilman määrää huoneilman laadun mukaan (huoneilman laatuun vaikuttavat esimerkiksi tilassa oleskelevien ihmisten määrä sekä käytettävissä olevat tuuletus- ja ilmanvaihtomahdollisuudet).
Mallista riippuvat ominaisuudet – kuva(t) esimerkkinä tietoja varten