Automaattitila 

Kätevä käyttää 
Aikaohjattu käyttö:
Tässä toimintatavassa voit itse valita ilmanpuhdistimen toiminta-ajan.

CO2-ohjattu käyttö:
Tässä toimintatilassa ilmanpuhdistimen teho säätyy huoneilman CO2-pitoisuuden perusteella.

CO2-ohjattu käyttö, aikaohjattu:
Tässä toimintatilassa ilmanpuhdistin toimii CO2-ohjauksella, mutta valitsemissasi aikarajoissa.  
Mallista riippuvat ominaisuudet – kuva(t) esimerkkinä tietoja varten