Toimintatietojen kirjaus

Hankinta, tallennus, analysointi
Toimintaa koskevien tietojen saaminen on yhä tärkeämpää. Se toteutetaan moduulilla, joka varastoi tietoja 300 edelliseltä pesukerralta. Näitä tietoja voidaan tarkastella, tallentaa ja analysoida Profitronic M -järjestelmän ohjausyksikön kautta esim. prosessien kirjaamiseksi, menetelmien optimoimiseksi sekä kattavien tehokkuuslaskelmien tekemiseksi.
Mallista riippuvat ominaisuudet – kuva(t) esimerkkinä tietoja varten