PerfectDry-järjestelmä

Exclusiv bei Miele
Täydellinen kuivaustulos
PerfectDry-järjestelmä mittaa pyykin jäännöskosteutta koko ajan ja saavuttaa siksi tarkan kuivaustuloksen – vaikka veden laadussa olisikin suuria eroja. Tämä johtuu siitä, että järjestelmä mittaa myös pyykinpesuun käytetyn veden johtokyvyn ja säätää kuivausprosessia tämän tärkeän vaikuttavan tekijän mukaan. Haluttu jäännöskosteustaso saavutetaan tarkasti; ali- tai ylikuivaukselta vältytään.
Mallista riippuvat ominaisuudet – kuva(t) esimerkkinä tietoja varten