Huoltovapaa veden johtavuuden mittari

Luotettavia tuloksia varten
Kemiallisten aineiden jäämät loppuhuuhtelussa voivat vaarantaa puhdistustuloksen. Induktiivinen, huoltovapaa pesuveden johtokyvyn valvonta mahdollistaa tällaisten jäämien havaitsemisen sekä niiden vähentämisen määritetyn tason alapuolelle lisähuuhtelun avulla. Näin puhdistus on luotettavampaa, resurssi-ystävällisempää ja myös toisinnettavissa.
Mallista riippuvat ominaisuudet – kuva(t) esimerkkinä tietoja varten