Puhdistus ja desinfiointi

Kehitetty päivittäiseen käyttöön: Ammattimaiseen instrumenttien puhdistukseen tarkoitettu System4Dent täyttää korkeat vaatimukset, joita ongelmattomalle instrumenttien kierrolle asetetaan. Modernin hammaslääkäriaseman järjestelmäratkaisu täydellisiin puhdistustuloksiin erinomaisella materiaalien suojauksella ja tehokkuudella.
 System4Dent - kaikki samalta toimittajalta
System4Dentin avulla Miele Professional tarjoaa täydellisen järjestelmän turvalliseen ja tehokkaaseen instrumenttien puhdistukseen. Monivuotisen kokemuksen pohjalta kehitetty System4Dent jakaa järjestelmällisesti koko puhdistusprosessin neljään vaiheeseen: puhdistus / desinfiointi, sterilointi, dokumentointi ja takuu. Jokaisella näistä tasoista Miele Professional tarjoaa tehokkaita laitteita ja ohjelmistoja, laajan valikoiman lisävarusteita ja kattavia palveluja. Koska kaikki komponentit ovat peräisin yhdeltä toimittajalta, ne ovat täysin yhteensopivia.
 Standardoidut käytännöt
Vario TD Dental-ohjelman esipesussa käytetään alhaisia lämpötiloja, jotta veri- ja muut proteiinijäämät eivät denaturoidu. Intensiivisen varsinaisen pesuvaiheen jälkeen seuraa lämpödesinfiointi, jossa yli 90°C:n lämpötilaa ylläpidetään 5 minuutin ajan. Kirurgisten instrumenttien säästämiseksi loppuhuuhtelussa käytetään AD-vettä, jossa ei ole huuhteluainetta. Tämä ohjelma soveltuu kaikkien lämmönkestävien instrumenttien EN ISO 15883 -standardin mukaiseen säännölliseen puhdistukseen. Menetelmä säästää materiaaleja, ja sitä suositellaan myös kulmakappaleiden ja turbiinien puhdistukseen. Lämpödesinfektorissa PG 8591 kuumailmakuivaus huolehtii instrumenttien perusteellisesta ulko- ja sisäpuolisesta kuivauksesta.
 Turvallinen, taloudellinen, validoitava
Miele Professional pesu- ja desinfiointikoneet tarjoavat optimaaliset puhdistustulokset ja lämpödesinfioinnin kansainvälisen standardin EN ISO 15883 mukaan.
 Aikaa säästävä käsittely - Miele System
Miele Professional pesu- ja desinfiointikoneet tarjoavat turvallisia ja jäljennettäviä ratkaisuja koneelliseen puhdistukseen ja lämpödesinfiointiin. Luotettavan, perusteellisen, taloudellisen ja samalla hellävaraisen instrumenttien sisä- ja ulkopuolisen puhdistuksen ansiosta kalleimmatkin instumentit ovat hyvissä käsissä.
Veden laatu
Veden laadulla on erittäin tärkeä rooli instrumenttien puhdistuksessa. Raakavesi sisältää suoloja ja mineraaleja, jotka voivat jäädä jäänteinä sekä käytettävään laitteeseen että puhdistettaviin instrumentteihin. Demineraloitu vesi näiden lisäksi estää myös instrumentin korroosiota. Varsinkin kun puhdistuksessa käytetään suuria vesimääriä, on järkevää kiinnittää huomiota oikeaan veden laatuun. Jatkuva vedenkäsittely parantaa pesukoneen ja desinfiointiaineen tehokkuutta. Suodatus suojaa haitallisilta epäpuhtauksien kertymiltä, vähentää seisokkeja ja huoltotoimenpiteitä ja alentaa puhdistusaineiden kulutusta.
 Välinehuoltohuone, jossa yksi pöytätaso
Tällaisessa vaihtoehdossa koko työnkulku tapahtuu yhdellä työtasolla. Epäpuhtaalla puolella sijaitsevat pesuallas ja desinfektori. Vedenkäsittelylaitteistot ja prosessikemikaalit on sijoitettu allaskaappiin tai Mielen säilytyskaappiin. Lasiseinä erottaa puhtaan ja epäpuhtaan puolen toisistaan. Puhtaalla puolella sijaisevat autoklaavi ja prosessidokumentaatiolaitteet printtereineen steriilien tuotteiden nimeämiseen.
Välinehuoltohuone, jossa L-mallinen pöytätaso
 L-muotoinen työskentelytila antaa enemmän tilaa instrumenttien käsittelylle ja varastoinnille. Epäpuhtaalla puolella sijaitsevat pesuallas ja desinfektori voidaan asentaa huomattavasti kauemmas puhtaan puolen autoklaavista ja printteristä. Puhdas ja epäpuhdas puoli erotetaan toisistaan lasiseinämällä.
Välinehuoltohuone, jossa kaksi pöytätasoa
Tämä on paras ja eniten työskentelytilaa antava vaihtoehto. Puhdas ja epäpuhdas puoli voidaan kokonaan erottaa toisistaan ja näin kontaminaatioriski pienenee. Tämä vaihtoehto antaa myös enemmän tilaa instrumenttien käsittelyyn ja niiden varastointiin.
Mallista riippuvat ominaisuudet – kuva(t) esimerkkinä tietoja varten