Laboratoriolasien koneelliseen puhdistukseen

Yli 40 vuoden ajan Miele Professional on asettanut innovatiivisia virstanpylväitä laboratoriolasin tehokkaaseen ja turvalliseen puhdistukseen. Miele Professionalin pesu- ja desinfiointikoneet ovat määrittäneet mittapuut suurten laboratoriolasimäärien keskitetylle ja hajautetulle puhdistukselle, johon sisältyy täydellistä lisäarvoa: enemmän puhdistustehoa, enemmän prosessiturvallisuutta ja enemmän suorituskykyä.  
 System4Lab - kaikki yhdeltä toimittajalta
 
 Käsin vai koneellisesti?
Laboratoriolasien manuaalinen käsittely aiheuttaa vaaratilanteita laboratorion henkilökunnalle. Lasin rikkoutuminen käsin tehtävän puhdistuksen aikana voi aiheuttaa vaarallisia vammoja. Tarttuvat ja myrkylliset liat aiheuttavat terveysriskin. Käytetyt puhdistusaineet ovat usein erittäin syövyttäviä.
 Veden laatu
Vedenlaadulla on erittäin tärkeä merkitys puhdistusprosessissa. Raakavesi sisältää suoloja ja mineraaleja, jotka kiinnittyvät pestäviin tuotteisiin. Demineraloitu vesi myös estää korroosiota.  Jatkuva vedenkäsittely parantaa pesukoneen ja desinfiointiaineen tehokkuutta ja näin ollen parantaa puhdistustulosta. Lisäksi puhdistettu vesi suojaa haitallisilta kerrostumilta ja alentaa puhdistusaineiden kulutusta.
Käytön mukaiset lisävarusteet
Jotta laboratoriotavaran puhdistus olisi varmaa, turvallista ja tehokasta, Miele Professional pesu- ja desinfiointikoneisiin on tarjolla laaja valikoima erilaisia lisävarusteita eri käyttökohteiden ja laboratorioastioiden mukaisesti: ylä- ja alakoriyhdistelmät, suorasuihkuvaunut ja erilaiset telineet.
Kontaminaatio ja desinfiointi
Laboratoriotavaran kontaminaation fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien tunteminen on erityisen tärkeää puhdistusprosessien ja puhdistusaineiden valinnan kannalta.
Lian fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ovat mm. liukoisuus veteen happamissa, pH-neutraaleissa tai emäksisissä olosuhteissa, kemiallinen reaktio hydrolyysillä tai hapettumisella, sulamis- tai pehmenemispiste, emulsion, suspension tai dispersion mahdollisuus.
Tietyissä olosuhteissa laboratoriotavara on desinfioitava. Toisaalta desinfiointia käytetään suojaamaan henkilöstöä tarttuvilta epäpuhtauksilta, toisaalta taas desinfiointi estää näytteiden ja preparaatioiden siirtymisen lääketieteellisissä laboratorioissa, hygienian laitoksissa, lääke-, elintarvike- ja kosmetiikkateollisuuden laboratoriossa.
 Analyyttisen puhdasta
Pesuaine ja pesuohjelma valitaan sen mukaan, minkä laatuisesta kontaminaatiosta on kyse.
Jokaisella laboratoriolla on oma määritelmänsä analyyttisesti puhtaalle lasitavaralle, joten puhdistustuloksen on täytettävä tämä määritelmä.
 Miele mittaa puhtautta
Miele tarjoaa myös laajan valikoiman erilaisia sertifioitujen lääkintälaiteteknikoiden suorittamia, lakeihin, asetuksiin, direktiiveihin ja maakohtaisiin vaatimuksiin perustuvia suorituskyvyn mittauksia.
Puhdistus- ja desinfiointiprosessin lämpötilojen ja pitoaikojen mittaus suoritetaan kalibroidulla ulkoisella mittalaitteella ja mittauksista ja tarkastuksista laaditaan raportti.
Tämä toimii osana asiakkaan laatujärjestelmää ja laadunvalvontaa.
Mallista riippuvat ominaisuudet – kuva(t) esimerkkinä tietoja varten