Mielen hygieniatoimenpiteet: turvallista puhtautta Miele koneilla

Hygieniatoimenpiteet virusinfektioiden leviämisen estämiseksi

Virusten leviämisen hillitsemiseksi tarvitaan erityisiä hygieniatoimenpiteitä, varsinkin herkästi haavoittuvilla alueilla. Tämä sivusto sisältää runsaasti tietoa hygieniasta ja Miele Professionalin tarjoamista erityispalveluista.

Hoito- ja hoivakodit

Ikäihmisten suojelu: Hygieniatoimenpiteet hoitokodeissa

Hoito- ja hoivakotien asukkaat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa sekä ikänsä että usein myös monien perussairauksiensa vuoksi. Varsinkin nykyisen koronan (Covid-19) puhkeamisen aikana on välttämätöntä taata tiukka hygienia päivittäisissä pyykinhoito- ja siivousrutiineissa. Pyykkien, astioiden ja lääkinnällisten laitteiden asianmukainen ja ammattimainen puhdistus voi auttaa hillitsemään viruksen leviämistä ja hidastamaan sen leviämistä.

Miele Professional -koneillasi olet turvallisella alueella, koska nämä tuotteet on erityisesti suunniteltu, rakennettu ja testattu vastaamaan korkeimpia hygieniavaatimuksia. Seuraamalla ohjeitamme voit varmistua myös mahdollisten bakteerien tappamisesta ja virusten inaktivoinnista.

x

Hygienia pyykinhuollossa

Pyykki tulee aina pestä joko desinfioivilla lämpötiloilla tai lämpökemiallisin menetelmin tartuntatautien kansallisten lakien ja asetusten sekä hygieniajärjestöjen määräysten mukaisesti. Lisäksi henkilöstön on käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten käsineitä, mahdollisesti muoviesiliinaa työvaatteidensa päällä, ja sopivaa kasvosuojainta.

Henkilönsuojaimien ja mahdollisesti saastuneiden työvaatteiden on oltava aina pyykkitiloissa. Itsensä ja muiden suojelemiseksi näitä esineitä ei saa koskaan viedä kotiin pestäväksi kodinkoneessa!

Hygieniaohjeita läpiantavien pyykinpesukoneiden käyttöön

 • Varmista, että henkilökunta kerää likaiset tekstiilit ennakkolajiteltuina sopiviin, värikoodattuihin pyykkipusseihin, jotka ovat pesussa itseavautuvia.
 • Lataa pesukoneet itseaukeavilla pusseilla, älä poista pussien sisältöä. Itseaukeavat pussit avautuvat automaattisesti pesuprosessin aikana kunhan  suljinnaru on vapautettu.
 • Valitse oikea pesuohjelma (lämpödesinfiointi tai lämpökemiallinen desinfiointi) hygieniakäsittelyä varten.
 • Jos annostelet pesuainetta käsin, varmista, että määrä on mitattu oikein ja että kyseinen pesuaine on sopiva asetetulle lämpötilalle ja ohjelmalle.
 • Vaihda suojavaatetus ennen kuin vaihdat likaiselta puolelta puhtaalle puolelle ja päin vastoin.
 • Pese työvaatteet ja suojavaatetus aina pesulan sisällä (ei koskaan kotona!) hygieniaohjelmalla ja hävitä kertakäyttöiset tavarat oikealla tavalla annettujen hygeniaohjeiden mukaisesti.
 • Pesuloissa, joissa ei ole väliseinää, on kiinnitettävä erityistä huomiota puhtaan ja likaisen alueen erottamiseen. Vain näin voidaan varmistaa oma ja kaikkien tiloja käyttävien asukkaiden suoja.
Tuotetiedot läpiantavista pyykinpesukoneista

Hygieniaohjeita edestä täytettävien pyykinpesukoneiden käyttöön

 • Varmista, että henkilökunta kerää likaiset tekstiilit ennakkolajiteltuina sopiviin, värikoodattuihin pyykkipusseihin, jotka ovat pesussa itseavautuvia.
 • Lataa pesukoneet itseaukeavilla pusseilla, älä poista pussien sisältöä. Itseaukeavat pussit avautuvat automaattisesti pesuprosessin aikana kunhan  suljinnaru on vapautettu.
 • Valitse oikea pesuohjelma (lämpödesinfiointi tai lämpökemiallinen desinfiointi) hygieniakäsittelyä varten.
 • Jos annostelet pesuainetta käsin, varmista, että määrä on mitattu oikein ja että kyseinen pesuaine on sopiva asetetulle lämpötilalle ja ohjelmalle.
 • Desinfioi luukku ja sen ympäristö (luukku, luukun tiiviste, koneen etuseinä) ja ohjauspaneeli ennen puhtaan pyykin poistamista koneesta.
 • Älä koskaan vie työvaatteita kotiin pestäväksi! Ne tulee aina pestä pesulassa käyttäjän ja muiden suojelemiseksi. Käytä aina desinfiointiohjelmia työvaatteiden pesuun.
 • Ohjaa henkilökuntaa ja asukkaita käyttämään Miele Professional -laitteita oikein ja opasta hygieniatoimenpiteissä, kuten käsihygieniassa ja pintojen desinfioinnissa.
 • Aroista kuiduista tehdyt vaatteet vaativat pesua alhaisissa lämpötiloissa. Ota yhteyttä pesuaineiden toimittajaan varmistaaksesi pesuaineen ja / tai desinfiointiaineen oikean valinnan.
Tuotetiedot kaikista Professional pyykinpesukoneista

Hygienia alusastioiden ja virtsapullojen käsittelyssä

Pesu- ja desinfiointikoneemme alusastioille on suunniteltu puhdistamaan alusastiat ja virtsapullot turvallisesti - puhdistustaso ja asiaankuuluvat desinfiointiparametrit ovat testatusti tehokkaita myös Corona-viruksen aikana. Esiasennetut ohjelmat on suunniteltu inaktivoimaan virukset ja tappamaan bakteerit siten, että ne eivät enää muodosta vaaraa.

Suosituksemme: Käytä alkalista pesuainetta ja lämpödesinfiointijohjelmia (kaikkia Miele-alusastioiden pesukoneita voidaan käyttää A0-arvolla 600). Korona-viruksen torjumiseksi ei tarvita erityisohjelmaa!

Miele Professional

Hygienia keittiöissä

Astianpesu kuuluu kansallisten tartuntavalvontaviranomaisten ja hygieniajärjestöjen antamiin suosituksiin: Käytä vain korkean lämpötilan (> 60 ° C) mukaisia pesuohjelmia hyvän hygienian ja korkeaa loppuhuuhtelulämpötilaa (> 85 ° C) desinfioinnin varmistamiseksi.
Noudata hygienian perusperiaatteita astianpesukoneen purkamisen yhteydessä (huolellinen ja säännöllinen käsien hygienia), jotta vältetään vaara puhtaiden astioiden likaantumisesta uudelleen.
Varmista, että kaikissa koneissa on riittävästi pesuainetta. 

Hygieniaohjeita puhdasvesijärjestelmällä toimivien astianpesukoneiden käyttöön Professional / ProfiLine

 • Käytä esimerkiksi ohjelmia 'Tehopesu', 'Hygienia', 'Hygienia Plus', joissa kaikissa pesuvesi saavuttaa vähintään 60°C lämpötilan ja huuhtelu 85°C.
 • Muutamissa muissa ohjelmissa voidaan huuhteluveden lämpötila nostaa  >70°C ohjelmoinnin avulla.
 • Jos mahdollista, valitse kuivaus ohjelman loppuun, jolloin astioita ei tarvitse kuivata käsin ja näin vältetään pesun jälkeinen mahdollinen kontaminaatio.
 • Jos mahdollista, käytä automaattista pesuaineen annostelumoduulia. Näin vältetään tilanne, jossa pesuainetta annostellaan ohjelmaan liian vähän tai ei lainkaan.
Tuotetiedot Professional ja ProfiLine astianpesukoneista

Hygieniaohjeet tankkiastianpesukonetta käytettäessä

 • Käytä erittäin likaisille astioille tarkoitettua ohjelmaa numero 3 'Tehopesu' yleisesti.
 • Käytä käsineitä, jos lasit ja ruokailuvälineet tarvitsevat lisäpuhdistusta.
 • Vaihda tankin vesi useita kertoja päivässä.
 • Puhdista suodattimet säännöllisesti.
Tuotetiedot tankkiastianpesukone

Terveyden-huollonkohteet

Suojaus ensin: Hygieniatoimenpiteet terveydenhuoltoalalla

Nyt koronan (Covid-19) aikana on erittäin tärkeää noudattaa tiukimpia puhtausstandardeja. Potilaiden, käyttäjien ja kolmansien osapuolten terveyttä ja turvallisuutta ei tule koskaan vaarantaa, ei hoidon aikana eikä myöskään hoitovälineistön puhdistuksessa. Ammattimaiset puhdistuskäytännöt voivat estää viruksen leviämisen.

Validoitujen prosessien ansiosta instrumenttien koneellinen puhdistus varmistaa korkeat turvallisuusmarginaalit ja luotettavat tulokset pesussa, desinfioinnissa ja steriloinnissa. Näihin liittyvät dokumentointiprosessit tallentavat puhdistusprosessin yksittäiset vaiheet täydellisesti ja jatkuvasti. Hyvillä puhdistus- ja hygieniakäytännöillä katkaistaan tartuntaketjuja.

Kaikki Miele Professional pesu- ja desinfiointikoneiden ohjelmat lämpödesinfioivat, joten esimerkiksi  VarioTD-ohjelma on täysin riittäviä jopa koronaviruksen torjumiseksi. Ohjelmamuutoksia ei tarvita.

Sairaalat ja lääkäriasemat

Mielen pesu- ja desinfiointikoneiden VarioTD-ohjelma, jonka rakenne käsittää esipesun, varsinaisen pesun prosessikemikaaleilla ja lämpödesinfioinnin, pystyy inaktivoimaan koronaviruksen. Nämä koneet mahdollistavat tavallisten lääkinnällisten välineiden lisäksi myös anestesialetkujen ja hengityslaitteiden puhdistuksen. Anestesialaitteita varten erityisesti suunniteltu lisävaruste mahdollistaa jopa 8 hengitysputken, joiden pituus on 1,5 m, ja intubaatiomateriaalin pesemisen ja desinfioinnin yhdellä kertaa.

Mielen System4Med tarjoaa lisätukea, jonka avulla voimme auttaa sinua välineiden turvallisessa ja tehokkaassa puhdistuksessa koronan torjumiseksi. 

Kertakäyttöisten suojavälineiden puhdistuksesta nykyisissä poikkeusolosuhteissa

Koronapandemian leviämisen hillitsemiseksi terveydenhuollon työntekijät tarvitsevat maailmanlaajuisesti valtavia määriä lääketieteellisiä ja henkilökohtaisia suojavarusteita. Vaadittavia materiaaleja ei valitettavasti kuitenkaan ole saatavana riittävästi. Eniten puutetta on kasvonaamareista (FFP2 / FFP3) ja puolinaamareista, mutta myös visiirejä ja muita suojavarusteita on hankala hankkia. Jotta tätä kertakäyttötuotteiden puutetta voitaisiin lievittää, jotkut maat sallivat nyt niiden puhdistuksen ja uusintakäytön - tietysti tiukkojen säännösten nojalla ja rajoitetun ajan  - myöntämällä pandemian ajaksi poikkeusluvan.

Huomioi, että kertakäyttöisiä lääkinnällisiä tuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi uudelleen. Noudata aina niiden valmistajan ja/tai viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Miele ei vastaa mahdollisista vahingoista tai vaaratilanteista, jotka aiheutuvat kertakäyttöisten tuotteiden puhdistuksesta ja uudelleen käytöstä.

Einmal-Schutzartikel aufbereiten

FFP2 / FFP3-naamioiden ja puolimaskien puhdistus

Jos suojanaamiot puhdistetaan ja käytetään uudelleen, suojien tiiveys, suojaavuus ja asianmukainen toiminta ei saa kärsiä. Eri maiden antamat suositukset suojainten puhdistuksesta eivät ole mitenkään yhdenmukaisia. Tämän seurauksena on tärkeää noudattaa kansallisia vaatimuksia, jotka vaihtelevat maittain huomattavasti ja jotka muuttuvat jatkuvasti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jotka ovat vastuussa tartuntojen torjunnasta, terveydestä ja työturvallisuudesta. Suomessa ohjeita antaa THL.

Olemme pohtineet asiaa ja osittain testanneet seuraavia prosesseja:

Puhdistus kuivalla lämmöllä (lämpötila: 65 - 70 °C, pitoaika: 30 minuuttia)
Puhdistus kostealla lämmöllä (lämpötila: 121 °C, pitoaika: 15 minuuttia)


Mielen kanssa olet valinnut luotettavan kumppanin. Palvelutiimimme pyrkii löytämään parhaiten vaatimuksianne vastaavia tuotteita laajasta tuotevalikoimastamme. Laaja asiantuntemuksemme alalla antaa meille myös mahdollisuuden antaa tukea räätälöityjen puhdistusjärjestelmien valinnassa. Älä epäröi ottaa yhteyttä suoraan myynti- ja palveluhenkilöihimme professional@miele.fi tai (09) 875 97500.
 

Huomioi, että kertakäyttöisiä lääkinnällisiä tuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi uudelleen. Noudata aina niiden valmistajan ja/tai viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Miele ei vastaa mahdollisista vahingoista tai vaaratilanteista, jotka aiheutuvat kertakäyttöisten tuotteiden puhdistuksesta ja uudelleen käytöstä.

Schutzbrillen_673x379

Suojalasien ja visiirien puhdistus

Suu-nenäsuojainten ohella potilaiden hoitoon osallistuva terveydenhoitohenkilökunta tarvitsee myös suojalaseja ja visiirejä, jotta vältetään altistuminen viruksille, kuten COVID-19. Henkilökohtaisten ja kliinisten suojavälineiden vaikean hankintatilanteen vuoksi tarve puhdistaa suojalasit ja visiirit uudelleen käytettäviksi kasvaa.

Terveydenhuollossa käytettävät suojalasit on valmistettu useista muoveista, kuten polykarbonaateista, akryylilasista, polysulfoneista tai polyfenyylisulfoneista. Käytettävä  puhdistusmenetelmä ei saisi millään tavoin vahingoittaa näitä materiaaleja, ja sen tulisi olla mukautettu erilaisten muovien tarpeisiin ja valmistajan ohjeiden mukainen. Lämpökestäviä materiaaleja voidaan varauksella puhdistaa Mielen pesu- ja desinfiointikoneissa. Tyypillisesti puhdistusprosessi jakautuu seuraaviin eri vaiheisiin:

 • Esipesu: 1 - 3 minuuttia (kylmä vesijohtovesi)
 • Varsinainen pesu: 10 minuuttia 55 °C:n lämpötilassa (täysin demineralisoitu vesi) ja annostelupitoisuus 0,5 % (5 ml / l) sopivalla pesuaineella
 • Neutralointi: 1 minuutti (kylmä, täysin demineralisoitu vesi), annostelemalla 0,2 % sopivaa neutralointiainetta
 • Välihuuhtelu: 1 minuutti (kylmä, täysin demineralisoitu vesi)
 • Desinfiointi: 5 minuuttia 55 °C:ssa (kylmä, täysin demineralisoitu vesi)


Miele Professional tarjoaa lisätietoja pesu- ja desinfiointikoneiden desinfiointiaineista ja sopivimmista pesutelineistä ja moduuleista sekä uusille että olemassa oleville koneille.

Huomioi, että kertakäyttöisiä lääkinnällisiä tuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi uudelleen. Noudata aina niiden valmistajan ja/tai viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Miele ei vastaa mahdollisista vahingoista tai vaaratilanteista, jotka aiheutuvat kertakäyttöisten tuotteiden puhdistuksesta ja uudelleen käytöstä.

20000169583_673x379

Käsindesinfiointiainepullojen puhdistus

Henkilökohtaisten suojainten ohella 500 ml ja 1000 ml käsindesinfiointiainepulloista on myös pulaa. Sairaalat, apteekit ja muut vastaavat valmistajat ovat yhä useammin valmistaneet omia käsindesinfiointiaineita. Koska näistä, yleensä kertakäyttöisistä pulloista, on pulaa, tarve niiden uudelleenkäyttöön ja puhdistukseen on myös kasvamassa.

Hygieninen puhdistus voidaan suorittaa Mielen pesu- ja desinfiointikoneilla: tilavuudeltaan 500 ml:n ja 1000 ml:n laboratoriopullot voidaan pestä, desinfioida ja kuivata EasyLoad-vaunuilla. EasyLoad-järjestelmä on saatavana erikokoisiin Miele-koneisiin. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Miele Professional myyntiin.

Tarkempia tietoja EasyLoad-järjestelmästä on täällä.

Huomioi, että kertakäyttöisiä lääkinnällisiä tuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi uudelleen. Noudata aina niiden valmistajan ja/tai viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Miele ei vastaa mahdollisista vahingoista tai vaaratilanteista, jotka aiheutuvat kertakäyttöisten tuotteiden puhdistuksesta ja uudelleen käytöstä.

Hammashuolto

Mielen lämpödesinfioivissa pesu- ja desinfiointikoneissa on hammashuoltoa varten VarioTD-ohjelma, jonka rakenne käsittää esipesun, varsinaisen pesun prosessikemikaaleilla ja lämpödesinfioinnin, ja se pystyy inaktivoimaan koronaviruksen.

Mielen/Steelcon autoklaavit takaavat invasiivisten instrumenttien steriloinnin. 

Miele Professional -myynti auttaa sinua valitsemaan oikeanlaisen järjestelmän hampaiden hoidossa käytettävien instrumenttien turvalliseen puhdistukseen.

x

Alusastioiden pesu- ja desinfiointikoneet

Korona-viruksen aikana on noudatettava suurta varovaisuutta käsiteltäessä mahdollisesti saastuneita alusastioita ja virtsapulloja. Nykyisen tutkimustiedon mukaan tutkitusti tehokas koneellinen puhdistus ja sitä seuraava lämpödesinfiointi tehoaa myös korona-virusta vastaan.

Virus deaktivoidaan ja tehdään vaarattomaksi esiasennetuin ohjelmaparametrein. Pesu suoritetaan emäksisellä pesuaineella ja pesua seuraa lämpödesinfiointi, jonka A0-arvo on vähintään 600. Kaikkia Mielen / Steelcon alusastioiden pesu- ja desinfiointikoneita voidaan käyttää tällä A0-arvolla.

Koneellinen pesu suojaa potilaiden lisäksi myös henkilökuntaa, joka joutuu käsittelemään eriteastioita. Jalkakytkimellä avautuva ja sulkeutuva ovi mahdollistaa laitteen kontaktittoman lastaamisen ja purkamisen. Ohjelma käynnistyy automaattisesti oven sulkeutuessa. Edellä mainitun lisäksi A0-arvo voidaan säätää sairaaloiden tarpeisiin enimmäisarvoon 3000.

Siivous

Siivouksen tehostettu hygienia

Koronaviruksen aikana entistä korkeampien hygienia- ja desinfiointitasojen ylläpito on olennaisen tärkeää - sairaaloissa, ruokakaupoissa, työpaikoilla yleensä tai julkisissa rakennuksissa ja liikennevälineissä. Kaikissa näissä paikoissa kontaminoituneet kädet voivat siirtää taudinaiheuttajia nenään, silmiin ja suun limakalvoihin aiheuttaen infektioita. Neuralgisiin kosketuspisteisiin kuuluvat ovien, ikkunoiden ja kaapien kahvat, valokatkaisimet, kaiteet ja hissien hallintalaitteet. Desinfiointi pyyhkimällä varmistaa tällaisissa tapauksissa korkeamman suojan. Samoin siivoustekstiilien ammattimainen pesu auttaa hillitsemään ja hidastamaan virustautien leviämistä.

Miele Professional -koneesi kykenevät vastaamaan tähän haasteeseen, koska kaikissa Mopstar-pesukoneissa on lämpö- ja lämpökemialliset desinfiointiohjelmat, ja ne takaavat siivoustekstiilien turvallisen käsittelyn. Tämän lisäksi tarjoamme sinulle ohjeita ja vinkkejä olemassa olevien virusten inaktivoimiseen ja bakteerien tappamiseen.

Miele Professional Gebäudereinigung

Siivoustekstiilien turvallinen desinfiointi

Pese siivoustekstiilit, kuten mopit ja siivouspyyhkeet, aina lämpö- tai lämpökemiallisella desinfiointiohjelmalla. Miele Professional MopStar -mallimme noudattavat Euroopan tartuntavalvontaviranomaisten ja hygieniayhdistysten antamia tiukkoja määräyksiä. Tämän lisäksi tarjoamme muita turvallisuutta lisääviä varusteita, jotka seuraavat automaattista annostelua ja varmistavat lämpötilan tarkan ylläpitämisen. Miele Professional MopStar -laitteesi takaavat siis erinomaisen turvallisuuden siivoustekstiilien hygieenisessa käsittelyssä.

Miele Professional Desinfektion

Siivoustekstiilien kyllästäminen

Kaikissa MopStar-malleissa on RTU-toiminto, jossa pestyt tekstiilit kyllästetään pesuaineella ja/tai desinfiointiaineella ennen kuin ne otetaan uudelleen käyttöön. Siivoustekstiilit käsitellään valmiiksi seuraavaa käyttöä varten erityisesti tätä varten suunnitellulla ohjelmasyklillä. Näin säästetään siivoushenkilöstölle arvokasta aikaa työssään. Noudata aina desinfiointiaineen käyttöä koskevia hygieniasääntöjä ja säilytysaikojen rajoituksia.

Hygieniavihjeitä siivoustekstiilien puhdistukseen

 • Kerää käytetyt siivouspyyhkeet ja mopit sopiviin astioihin. Vältä puhtaiden ja likaisten tekstiilien ristikontaminaatio.
 • Pidä pesuhuonessa likainen ja puhdas pyykki erillään toisistaan. Jos tilaa ei voi jakaa fyysisesti, erota puolet kuitenkin muulla tavoin selkeästi toisistaan.
 • Älä täytä pesukoneetta liian täyteen.
 • Valitse oikea pesuohjelma (lämpödesinfiointi tai lämpökemiallinen desinfiointi) hygieniakäsittelyä varten.
 • Jos annostelet pesuaineen käsin, varmista, että määrätty määrä on mitattu oikein ja että kyseiselle pesuaineelle on asetettu sopiva lämpötila.
 • Ole huolellinen valitessasi ohjelmia ja parametreja, kun kyllästät siivousliinoja ja moppeja pesun jälkeen.
 • Desinfioi luukku ja sen ympäristö (luukku, luukun tiiviste, koneen etuseinä) ja ohjauspaneeli, ennen kuin otat puhtaan pyykin pois koneesta.
 • Lajittele siivoustekstiilit pesun jälkeen vain puhtaisiin ja desinfioituihin astioihin.
 • Jos kuivaat pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa, varmista, että pyykki on varmasti täysin kuivunut. Poista tekstiilit kuivausrummusta heti kuivauksen loputtua.
 • Älä koskaan vie työvaatteita kotiin pestäväksi!
  Työvaatepyykki tulisi aina käsitellä pesulassa tai työpaikan ammattipesukoneessa käyttäjän ja muiden henkilöiden suojelemiseksi. Käytä aina desinfiointipesua työvaatteiden puhdistukseen.
 • Käytä aina henkilökohtaisia ​​suojavarusteita, kuten suojakäsineitä ja muovisia esiliinoja epäpuhtaalla alueella terveys- ja turvallisuusohjeiden hygieniasääntöjen mukaisesti sekä oman henkilökohtaisen turvallisuutesi takaamiseksi.

Työvaatteet,suojavarusteet ja pelastuspuvut

Työvaatteiden ja suojavaatteiden hygieeninen puhdistus

Olipa kyseessä sairaala, lääkäriasema, terveysasema tai ambulanssi: Itsensä ja muiden suojelemiseksi on erittäin tärkeää noudattaa hygieniasääntöjä. Nyt Covid-19:n  puhkeamisen aikana suojavaatetuksen asianmukainen käyttö on tärkeämpää kuin koskaan ennen. Tämä koskee kaikkia terveydenhuollon työntekijöitä, hoitajia, lääkäreitä, ensihoitajia ja pelastushenkilöstöä.

Yhtä tärkeää on, että työvaatteet ja suojavaatteet puhdistetaan käytön jälkeen desinfioivassa pesussa. Tekstiilien ja henkilönsuojainten asianmukainen puhdistus auttaa inaktivoimaan virukset kuten Covid-19 ja hidastamaan niiden leviämistä. Kun valitset Mielen, valitset luotettavan kumppanin. Miele Professional -koneet ovat kansallisten tartuntavalvontaviranomaisten ja hygieniayhdistysten antamien tiukkojen määräysten mukaisia. Lämpö- ja lämpökemiallisella desinfioinnilla saadaan aina luotettavia ja toistettavia tuloksia työvaatteiden ja suojavaatetuksen puhdistuksessa. Vinkkiemme ja ohjeidemme tavoitteena on varmistaa, että mahdolliset virukset tehdään passiivisiksi ja bakteerit tapetaan.

[Annetut suositukset koskevat yksinomaan uudelleen käytettäviksi valmistettuja työvaatteita ja suojavaatetusta - eivät kertakäyttötuotteita.]
 

Schutzbekleidung

Hygieniatoimenpiteitä lääkäriasemille

Mahdollisesti saastuneet työvaatteet ja suojavaatetus on pidettävä hoitolaitoksen sisällä koko ajan. Itsensä ja muiden suojelemiseksi ja asianmukaisen puhdistuksen varmistamiseksi henkilöstön ei tulisi missään nimessä viedä pyykkiä kotiin pestäväksi. Näin estetään pyykin ristikontaminaatio kotitalouspyykin kanssa.

Kun pesukoneita täytetään ja tyhjennettään työvaatteilla ja suojavaatetuksella, henkilöstön tulee noudattaa varotoimenpiteitä, kuten käyttää suojakäsineitä ja muovisia esiliinoja omien työvaatteidensa päälle.

Hygieniavihjeitä edestä täytettävien ja tyhjennettävien pesukoneiden käytöstä

 • Pidä pesuhuonessa likainen ja puhdas pyykki erillään toisistaan. Jos tilaa ei voi jakaa fyysisesti, erota puolet kuitenkin muulla tavoin selkeästi toisistaan.
 • Valitse oikea pesuohjelma (lämpödesinfiointi tai lämpökemiallinen desinfiointi) hygieniakäsittelyä varten.
 • Jos annostelet pesuaineen käsin, varmista, että määrätty määrä on mitattu oikein ja että kyseiselle pesuaineelle on asetettu sopiva lämpötila.
 • Desinfioi pesukoneen luukku ja sen ympäristö (luukku, luukun tiiviste, koneen etuseinä) ja ohjauspaneeli, ennen kuin otat puhtaan pyykin pois koneesta.

Lisätietoja edestä täytettävistä pesukoneistakoneistamme löydät täältä.

Hygieniatoimenpiteitä sairaaloille

Henkilösuojaimet ja mahdollisesti saastuneet työvaatteet on aina toimitettava pyykinhuoltotiloihin. Itsensä ja muiden suojelemiseksi ja ristikontaminaation estämiseksi näitä ei tule koskaan viedä kotiin pestäväksi kodinkoneessa!

Lisääntyneen hygieniatarpeen vuoksi henkilöstön tulee nykyisissä olosuhteissa käyttää suojavarusteita, kuten käsineitä, esiliinaa työvaatteiden päällä ja sopivaa kasvonaamaria.

Hygieniaohjeita läpiantavien pyykinpesukoneiden käyttöön

 • Varmista, että henkilökunta kerää likaiset tekstiilit ennakkolajiteltuina sopiviin, värikoodattuihin pyykkipusseihin, jotka ovat pesussa itseavautuvia.
 • Lataa pesukoneet itseaukeavilla pusseilla, älä poista pussien sisältöä. Itseaukeavat pussit avautuvat automaattisesti pesuprosessin aikana, kunhan suljinnaru on vapautettu.
 • Valitse oikea pesuohjelma (lämpödesinfiointi tai lämpökemiallinen desinfiointi) hygieniakäsittelyä varten.
 • Jos annostelet pesuainetta käsin, varmista, että määrä on mitattu oikein ja että kyseinen pesuaine on sopiva asetetulle lämpötilalle ja ohjelmalle.
 • Vaihda suojavaatetus ennen kuin vaihdat likaiselta puolelta puhtaalle puolelle ja päin vastoin.
 • Pese työvaatteet ja suojavaatetus aina pesulan sisällä (ei koskaan kotona!) hygieniaohjelmalla ja hävitä kertakäyttöiset tavarat oikealla tavalla annettujen hygieniaohjeiden mukaisesti.
 • Pesuloissa, joissa ei ole väliseinää, on kiinnitettävä erityistä huomiota puhtaan ja likaisen alueen erottamiseen. Vain näin voidaan varmistaa oma ja kaikkien tiloja käyttävien henkilöiden suoja.

Lisätietoja läpiantavista pyykinpesukoneistamme löydät täältä.
 

Hygieniaohjeita edestä täytettävien pyykinpesukoneiden käyttöön

 • Varmista, että henkilökunta kerää likaiset tekstiilit ennakkolajiteltuina sopiviin, värikoodattuihin pyykkipusseihin, jotka ovat pesussa itseavautuvia.
 • Lataa pesukoneet itseaukeavilla pusseilla, älä poista pussien sisältöä. Itseaukeavat pussit avautuvat automaattisesti pesuprosessin aikana kunhan  suljinnaru on vapautettu.
 • Valitse oikea pesuohjelma (lämpödesinfiointi tai lämpökemiallinen desinfiointi) hygieniakäsittelyä varten.
 • Jos annostelet pesuainetta käsin, varmista, että määrä on mitattu oikein ja että kyseinen pesuaine on sopiva asetetulle lämpötilalle ja ohjelmalle.
 • Desinfioi luukku ja sen ympäristö (luukku, luukun tiiviste, koneen etuseinä) ja ohjauspaneeli ennen kuin otat puhtaan pyykin pois koneesta.
 • Älä koskaan vie työvaatteita kotiin pestäväksi! Ne tulee aina pestä pesulassa käyttäjän ja muiden suojelemiseksi. Käytä aina desinfiointiohjelmia työvaatteiden pesuun.
 • Ohjaa henkilökuntaa käyttämään Miele Professional -laitteita oikein ja opasta hygieniatoimenpiteissä, kuten käsihygieniassa ja pintojen desinfioinnissa.
 • Aroista kuiduista tehdyt vaatteet vaativat pesua alhaisissa lämpötiloissa. Ota yhteyttä pesuaineiden toimittajaan varmistaaksesi pesuaineen ja/tai desinfiointiaineen oikean valinnan.


Lisätietoja edestä täytettävistä pyykinpesukoneistamme löydät  täältä
 

Kansanmaskit / Yhteisömaskit

COVID-19-pandemiassa on nyt pula kirurgisista suojaimista ja hengityssuojaimista (FFP-maskit). Tämän johdosta monet yritykset käyttävät ei-lääketieteellisiä, kankaasta valmistettuja kasvomaskeja, joita kutsutaan myös yhteisö- tai kansalais- tai kansanmaskeiksi.
Vaikka nämä maskit eivät täytä tavanomaisia lääketieteellisiä vaatimuksia, ne voivat tarjota hyvän toiminnallisen tartuntaesteen. Ne vähentävät kuitenkin suurempien pisaroiden jakautumista ja leviämistä (esim. yskäisy tai aivastus) ja estävät kontaktien kautta tarttuvat infektiot (esim. estävät koskettamasta suun ja nenän limakalvoa saastuneilla sormilla).

Kansalaismaskien puhdistus

Noudata kansallisten työterveys- ja työturvallisuusviranomaisten sekä THL:n antamaa ohjeistusta kasvomaskien käytöstä, kun olet työssäsi tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Kankaasta valmistettuja maskeja saa käyttää / pukea päälle vain kerran, jonka jälkeen ne on pestävä ennen uutta käyttökertaa. Suosittelemme niitten pesuohjeiksi seuraavaa:

 • Seuraa aina ensisijaisesti maskin valmistajan pesuohjeita.
 • SARS-CoV-2: n ohella on syytä estää myös muiden suun kautta tarttuvien mikro-organismien (kuten Staphylococcus aureus ja Streptococcus pyogenes) tartuntoja. Valitse siksi pesumenetelmät, joilla on bakterisidiset, hiiva- ja virusidiset ominaisuudet.
 • Sulje maski käytön jälkeen ilmatiiviiseen pussiin (tai vastaavaan) tai pese heti. Maskia ei saa säilyttää pesemättömänä pussissa kuin lyhyen aikaa, ja se tulisi pestä mahdollisimman nopeasti käytön jälkeen homekasvun välttämiseksi. Vaatimusten mukainen desinfiointipesu voidaan suorittaa turvallisesti ammattikäyttöön valmistetuissa pesukoneissa.
 • Useissa Mielen ammattipesukoneissa on sekä lämpö- että lämpökemiallisia desinfiointiohjelmia. Yleisesti ammattikäyttöön tarkoitettuja pyykinpesuaineita voidaan käyttää lämpödesinfioivissa ohjelmissa, mutta lämpökemiallisiin ohjelmiin vaaditaan eritteiden mukaisia erikoisaineita.
 • Kosteus ja varastointiaika suosivat bakteerien lisääntymistä. Varmista siksi, että maskit ovat täysin kuivia pesu- ja kuivausprosessin jälkeen.
 • Tarkista maskien toimivuus pesuprosessin jälkeen: maskeja, joiden koko on selkeästi muuttunut ja joissa on reikiä tai kiinnitysnauhat ovat repeytyneet ei tule enää käyttää.
miele professional

Ensihoito, hätä- ja pelastuspalvelut

Vaatteiden ja henkilönsuojainten oikea puhdistus on välttämätöntä hätä- ja pelastustyöntekijöiden turvallisuudelle. Miele Professional -laitteita voidaan käyttää suojavaatetekstiilien desinfiointiin ja henkilökohtaisten suojavälineiden, kuten uudelleenkäytettävien hengityssuojaimien ja regulaattoreiden, hygieniakäsittelyyn.

Mielen pesulakoneet, astianpesukoneet ja pesu- ja desinfiointikoneet voidaan yhdistää kokonaisvaltaiseksi suojavälineistön puhdistusjärjestelmäksi pelastuslaitoksen koon ja vastuualueen mukaisesti.

Puhdistusratkaisut pelastuspalveluiden tarpeisiin

Miele Professionalin suunnittelemat erikoislaitteet pelastuspalveluiden erityistarpeisiin:

 • Pesukoneet henkilökohtaisille suojavälineille  ja hengityssuojaimille
 • Läpiantokoneet ja kuivausrummut maksimaalisen hygienian saavuttamiseksi
 • Pesu- ja desinfiointikoneet hengitysmaskeille, -letkuille ja regulaattoreille


Kysy lisätietoja puhelimitse (09) 875 97500 tai professional@miele.fi

Palvelumme

Palvelumme

Miele Professional myynti, asiakaspalvelu ja huolto toimii normaalisti myös korona-aikana.

Pääsääntöisesti toimimme etänä, mutta esimerkiksi ammattitaitoiset huoltoteknikkomme asentavat koneita, huoltavat niitä ja pitävät laitteesi toimintakunnossa, jotta sinä voit keskittyä muihin asioihin.

Voimme tarjota luotettavan ja ripeän huollon lisäksi nopean varaosapalvelun ja tärkeimmät toiminnalliset osat saataviksi 15 vuoden ajan sarjantuotannon päättymisen jälkeen


Professional asiakaspalvelunumero (09) 875 97500 ja
sähköposti professional@miele.fi

 

Tulostahygieniavinkit

10 hygieniavinkkiä

"Et voi pestä käsiäsi liikaa" ja yhdeksän muuta vinkkiä perushygieniaan työpaikoilla. Tulosta seinälle muistin virkistämiseksi.

10 Hygieniavinkkiä -juliste

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä!

Onko sinulla kysymyksiä tuotteistamme tai niiden ohjelmista?
Tarvitsetko uuden Miele Professional koneen?
Vai tarvitsetko apua nykyisen koneesi ohjelmien valinnassa tai muokkauksessa?

Ota yhteyttä meihin joko sähköpostitse (professional@miele.fi) tai
soita (09) 875 97500.