Robottikirurgia

Robotvario

Mielen ratkaisu robotti-instrumenttien puhdistukseen – Miele Professionalin uusi puhdistusjärjestelmä ROBOTVARIO sisältää erikoiskehitellyn täyttövaunun, uuden puhdistusohjelman ja soveltuvat prosessikemikaalit.

Robotti-instrumenttien puhdistus

Robotti-instrumenttien monimutkaisuus mini-invasiivisessa kirurgiassa asettaa korkeat vaatimukset instrumenttien turvalliselle ja luotettavalle puhdistamiselle. Miele Professionalin uusi puhdistusjärjestelmä ROBOTVARIO sisältää erikoiskehitellyn täyttövaunun, uuden puhdistusohjelman ja soveltuvat prosessikemikaalit. Miele Professional tarjoaa innovatiivisen ratkaisun robotti-instrumenttien turvalliseen ja tehokkaaseen puhdistukseen ja desinfiointiin.

E 428 -täyttövaunu, jota voidaan käyttää Miele PG 8536 -pesudesinfektoreiden kanssa, soveltuu korkeintaan 6 varrellisen instrumentin puhdistamiseen. Kullekin instrumentille on kaksi liitäntää, sekä ohjausyksikön että varren sisäosan erillistä huuhtelua varten, kriittiset distaalipään alueet mukaan lukien.

Menettely


Hiljattain kehitelty puhdistusohjelma, joka kestää vain hieman yli tunnin, ei vaadi esihuuhtelujaksoa. Ensiksi robotti-instrumentit täytetään Mielen suosittelemalla puhdistusaineella puoleksi tunniksi, jolloin kaikki mahdolliset orgaaniset jäänteet hajoavat. Tämän jälkeen työskentelypäissä suoritetaan valinnainen karkeiden ja/tai hyytyneiden jäänteiden poisto ennen instrumentin liittämistä E 428:aan. Seuraavalla konemenettelyllä taataan turvallinen ja luotettava desinfiointi:

  • Noin 30 minuuttia lämpötilassa 45 °C
  • Intensiiviset väliaikaiset huuhtelut
  • Lämpödesinfiointi lämpötilassa 90 °C
  • Kuivaus lämpötilassa 100 °C

Kaikissa ohjelman vaiheissa käytetään täysin demineralisoitua vettä. Näin estetään minkäänlaisten jäänteiden jääminen erityisesti instrumenttien kriittisille sisäalueille ja varmistetaan näin turvallinen puhdistustulos ja potilaiden turvallisuus.

 

E 428 -täyttövaunu

Toiminnot yksityiskohtaisesti

  • Sopii PG 8536 -pesudesinfektorille
  • Korkeintaan kuuden robottikirurgiassa käytettävän, varrellisen instrumentin puhdistukseen
  • Yksi kaksoisliitäntä ja yksi varaliitäntä instrumenttia kohden