Hankintakäytäntö

Beschaffungspolitik

Tuotteidemme laatu on tärkeä osa niiden menestystä, ja pyrimme vastaamaan asiakkaidemme alati kasvaviin laatuvaatimuksiin. Kilpailu sekä kansallisilla että kansainvälisillä markkinoilla kiristyy, joten laadusta on muodostumassa yhä tärkeämpi tekijä.

Hankintakäytäntömme ja yrityksemme moton ”Immer besser” (yhä paremmin) mukaisesti haluamme kumppaneiksemme toimittajia, joilla on samanlainen laatufilosofia ja jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä maailmanlaajuisesti toimivan kodinkoneyrityksen kanssa.

Koemme, että meillä on erityinen vastuu niin työntekijöitämme ja asiakkaitamme kuin toimittajiamme ja yleisöäkin kohtaan. Haluamme luoda toimittajiimme palvelukeskeisiä, luotettavia ja pysyviä suhteita.

Tämä edellyttää muun muassa ISO 9000 -standardin mukaista laatujärjestelmää, ISO 14001 -standardin mukaista ympäristötietoista toimintaa, vaatimustemme täyttämistä täsmällisesti ja joustavasti sekä taipumusta innovoida ja tehdä yhteistyötä teknisten ratkaisujen kehittämiseksi.

Yhteiskuntavastuullisena, eettisenä ja kestävästi toimivana yrityksenä Miele pyrkii kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan toimittajasuhteissaan. Miele noudattaa kansainvälistä SA8000-standardia (http://www.sa-intl.org) ja odottaa samaa myös toimittajiltaan. Standardi perustuu kansainvälisiin ihmisoikeuksien yleissopimuksiin, kuten Kansainvälisen työjärjestön ILO:n keskeisiin sopimuksiin, yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen sekä YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista.