Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Mielen rekisteri- ja tietosuojaseloste

EU TIETOSUOJA-ASETUS (EU) 2016/679 mukainen seloste käsittelytoimista

 

1. Rekisterinpitäjä

Miele Oy

Porttikaari 6

01200 Vantaa

Y-tunnus 0111652-3 / VAT number FI01116523

puhelin (09) 875 970

sähköposti: asiakaspalvelu@miele.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Nimi: Mia Jauhiainen

puhelin (09) 875 970

sähköposti: asiakaspalvelu@miele.fi

 

3. Rekisterin nimi

Miele Oy:n asiakastietorekisteri ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Mielen oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Miele käyttää antamiasi henkilötietoja tilausten, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, palautteen käsittelyn sekä raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Kanta-asiakasrekisterin tarkoituksena on omien kanta-asiakassuhteiden hoitaminen, kanta-asiakasmarkkinointi, kanta-asiakasostojen seuranta ja sitä kautta oman liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

Perustiedot:

itsesi vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot

etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli

asiakastilin numero, asiakkuuden alkamisaika

omistamasi laitteet ja laitteet, joista olet kiinnostunut.

suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

 

Ostotiedot ja tiedot palveluiden käytöstä:

omissa myyntikanavissa tehdyt ostokset tai huoltokäynnit: ostopaikka ja –päivä, ostetut tuotteet hintatietoineen, ostosten loppusumma, maksutapa, huoltokäyntitiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin sisältyvien tietojen lähteenä ovat rekisteröity itse, puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai Miele Oy:ssä vieraillessasi. Myös muita luotettavia tahoja ja rekistereitä voidaan käyttää rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

 

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Miele Oy ei säännönmukaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille, poislukien Schenker Oy tavaroiden kuljetuspalveluiden yhteydessä sekä OpusCapita Oy laskuaineiston käsittelijänä.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietosi suojataan kaikissa tapauksissa tarpeellisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Miele takaa, ettei sille annettuja henkilötietoja käytetä väärin, tuhota perusteetta, väärennetä tai muuten manipuloida, ja että tiedot eivät joudu asiattomien henkilöiden käsiin eikä niitä ilman erillistä lupaa julkaista. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain Mielen työntekijät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

9. Tarkastus-, korjaus-, ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekistereissä olevat itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin. Voit halutessasi tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, allekirjoittamallasi pyynnöllä, joka toimitetaan sähköpostitse Mielelle (asiakaspalvelu@miele.fi) tai henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti pyydettäessä sinulla on oltava mukana kuvallinen henkilötodistus. Jos asiakastiedoissasi on virheitä, voit esittää Mielelle pyynnön virheen korjaamiseksi. MyMiele-palveluun rekisteröitynyt asiakas voi muokata omia henkilötietojaan verkossa kirjautumalla palveluun. MyMiele-palvelussa asiakas pääsee tarkastelemaan sekä omia henkilötietojansa että omaa tilaus- ja tapahtumahistoriaansa.

 

10. Tietojen säilytysaika

Miele pitää tarkasti huolta henkilötietojesi suojasta. Siksi asiakastietoja, jotka kerätään, käsitellään tarkasti Suomen lakien mukaisesti. Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan. Tietosi poistetaan rekisteristämme heti, kun niiden käsittely ei enää tarkoituksen kannalta tarpeellista tai kun asiakassuhde katsotaan päättyneeksi.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaanamme sinulla on oikeus kieltää tietojesi profilointi ja käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä Miele Oy:lle. MyMiele-palveluun rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kiellon myös itse Mielen verkkokaupassa.

 

Jos haluat kysyä tai kommentoida jotain Mielen internetsivustojen tietoturvasta, ota yhteys meidän tietosuojavastaavaan asiakaspalvelumme kautta (asiakaspalvelu@miele.fi). Kirjoita viestin otsikoksi ”Tietosuojavastaava – Miele Oy.”

Mielen sivustojen tietosuoja ja vastuut

Mielen sivustojen tietosuoja ja vastuut

1. Internetin kehittäminen / Tietosuojastrategia  

Internet-sivujemme kehittäminen saattaa vaikuttaa myös tietosuojastrategiaamme. Jos toimintatapoihimme tulee muutoksia, tiedotamme näistä muutoksista hyvissä ajoin tällä verkkosivustolla ja asiakkaille, jotka ovat antaneet Mielen käyttöön sähköpostiosoitteensa, sähköpostitse lähetettävällä tiedotteella.

 

2. Linkit muille internet-sivuille

Mielen sivustoilla saattaa olla linkkejä muiden yritysten tai yhteisöjen internet-sivustoille. Miele ei vastaa näiden sivustojen sisällön oikeellisuudesta tai sivustojen tietoturvasta.

 

3. Vastuu tuotetiedoista


3.1 Tällä sivustolla esitetyt tiedot tai tältä sivustolta ladattavissa olevat tiedostot eivät muodosta minkäänlaisia sitovia takuita tai muita sitoumuksia.


3.2 Miele ei takaa käytettäväksi annettujen tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä, laatua ja luotettavuutta eikä sitä, että tietojen käyttämisen avulla saavutetaan tuloksia. Miele ei vastaa ladattavien tiedostojen käytöstä johtuvista käyttäjän tai kolmannen osapuolen kärsimistä epäsuorista vahingoista, mukaan lukien vahingot, jotka johtuvat liiketoiminnan voittojen menettämisestä, tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeyttämisestä. Mikäli käyttäjä aikoo käyttää Mielen tarjoamia ladattavia ohjelmistoja päätöksenteon perusteena, asiasta tulee aina neuvotella Mielen kanssa.


3.3 Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tällä verkkosivustolla saatavilla olevan aineiston käytöstä, käytön estymisestä, mahdollisista laite- tai ohjelmistovioista tai käyttäjän vääristä järjestelmäasetuksista. Mahdollisten ladattavien tiedostojen käyttö tapahtuu aina käyttäjän omalla vastuulla. Miele ei anna mitään takuita ohjelmistoista ja tiedoista, erityisesti niiden käytettävyydestä, oikeellisuudesta, täydellisyydestä, eikä vastaa niiden mahdollisesti sisältämistä viruksista.


3.4 Edellä mainitun lisäksi Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat viruksista, troijalaisista hevosista, hoax-viruksista tai vastaavista ohjelmista, eikä myöskään ohjelmista, ohjelman osista eikä koodeista, joiden seurauksena voi aiheutua vastaavaa vahinkoa tai järjestelmien tai sen osien toiminnan keskeytymistä. Jokaisen sivuston käyttäjän on itse huolehdittava asianmukaisista suojatoimenpiteistä viruksia ja vastaavia vahinkoa aiheuttavia tiedostoja vastaan.


3.5 Miele ei vastaa mistään Mielelle lähetettyjen tietojen tiedonsiirrossa tapahtuneista virheistä eikä kolmannen osapuolen tietoja siirrettäessä suorittamista toimista esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa Mielen tietoverkkoon tai muihin tietojärjestelmiin on laittomasti tunkeuduttu ja tällainen tunkeutuminen ei ole aiheutunut Mielen omasta tuottamuksesta.


3.6 Tämä vastuunrajoitus ei koske

(a) tilanteita, joissa vahinkoa on syntynyt Mielen tahallisuuden tai törkeän tuottamuksen seurauksena;

(b) tuotteen ominaisuuksiin liittyviä erikseen annettuja takuita;

(c) olennaisia sopimusrikkomuksia;

(d) henkilön henkeen tai terveyteen kohdistuvia vahinkoja; taikka

(e) tuotevastuulain tarkoittamia vastuita. Olennaisista sopimusrikkomuksista aiheutuva vahingonkorvausvastuu on kuitenkin rajattu sopimuksille tyypillisiin, ennakoitaviin vahinkoihin, mikäli rikkomus ei johdu tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta.

 

4. Google Analytics

Tämä sivusto käyttää Google Analytics kävijäseurantasovellusta. Sovellus kerää tietoa sivustokäyttäytymisestäsi Mielelle, jotta Miele voi parantaa sivujensa sisältöä ja käytettävyyttä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Tiedot kerätään nimettöminä IP suojauksen kautta, jolloin vain osaa IP -osoitteesta hyödynnetään ja yksittäisen tunnistettavan henkilön käyttäytymistä on mahdotonta päätellä. Tietoja kerätään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin anonyymissä muodossa. Google ei käytä lyhennettyä IP-osoitettasi minkään muun Googlen keräämän datan yhteydessä. Hyväksyminen kävijäseurantatiedon analysoimiseen voidaan kumota milloin tahansa tulevaisuudessa. Selaimesi laajennus on ladattavissa ja asennettavissa Googlen sivulta: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

5. Facebook

Voimme sijoittaa evästeitä tietokoneeseesi tai laitteeseesi ja saada evästeisiin tallennettuja tietoja, kun käytät seuraavia tai käyt niissä: 

Facebook-palvelut

muiden Facebook-yritysperheen jäsenten toimittamat palvelut

muiden Facebook-palveluita käyttävien yritysten (kuten sivustoissaan ja sovelluksissaan Tykkää-painiketta tai Facebookin mainostuspalveluita käyttävien yritysten) toimittamat palvelut.

Voimme myös määrittää ja vastaanottaa muiden Facebook-yritysperheen käyttämien toimialueiden evästeisiin tallennettuja tietoja, mukaan lukien toimialueet atdmt.com, liverail.com ja Instagram.com.

Evästeiden avulla Miele haluaa parantaa käyttäjäkokemustasi ja vierailusi hyödyllisyyttä. Evästeiden kautta saatuja tietoja voidaan hyödyntää muun muassa kohdennettuun markkinointiin. Miele ei evästeiden perusteella pysty tunnistamaan tietokoneen tai päätelaitteen käyttäjää.

Käyttämällä sivujamme hyväksyt evästeiden käytön, mutta jos haluat, voit poistaa evästeet selaimen asetuksista vierailun jälkeen. Vaihtoehtoisesti voit myös kieltää asetuksissa evästeiden käytön kokonaan.

Huomioithan, että evästeet ovat tarpeellisia joidenkin sivustojemme ominaisuuksien toimivuudelle. Miele ei siten voi taata sivuston toimivuutta, ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

Lisätietoja Facebookin evästekäytännöstä löydät täältä.

 

Cookies

Verkkosivujen evästeitä koskevat asetuksesi

Suostumustasi vaativat evästeet
   

Tietoja evästeistä

1. Evästeet, joiden käyttö ei edellytä hyväksyntääsi

Nämä evästeet ovat ehdottoman välttämättömiä jonkin käyttäjän pyytämän nimenomaisen palvelun tarjoamiseksi.

Näitä ovat etenkin:

  • Käyttäjän syötteitä tallentavat evästeet: Niitä käytetään tallentamaan syötteitäsi, kuten lomakkeisiin syöttämiäsi tietoja tai ostoskorivalintojasi, ja ne tallentuvat vain tilapäisesti, joko kyseisen istunnon tai muutaman tunnin ajaksi.
  • Tunnistautumisevästeet: Niitä käytetään käyttäjän tunnistamiseen istunnon keston ajan sisäänkirjautumisesta alkaen.
  • Turvallisuusevästeet: Ne ehkäisevät väärinkäytöksiä, kun olet kirjautuneena.
  • Multimediaevästeet: Niitä tarvitaan multimediasisällön näyttämiseen.
  • Voit hylätä tai poistaa evästeitä selainasetuksistasi.

2. Evästeet, joiden käyttö edellyttää hyväksyntääsi

Evästeillä, jotka eivät puhtaasti oikeudellisen määritelmän mukaisesti ole ehdottoman välttämättömiä verkkosivujen käytön kannalta, on tärkeitä tehtäviä. Ilman näitä evästeitä toiminnot, jotka mahdollistavat kätevän surfailun sivuillamme, eivät ole enää käytössäsi. Tekemiäsi asetuksia, kuten kielivalintaasi, ei voida tallentaa, joten sinun on tehtävä se uudelleen joka sivulla. Ilman näitä evästeitä emme myöskään pysty näyttämään sinulle yksilöityjä tarjouksia.

Miele käyttää verkkosivuillaan myös ulkopuolisten evästeitä. Esimerkkejä näistä ovat Facebook-palvelut tai YouTube-videot. Jos olet päättänyt jättää hyväksymättä tällaiset hyväksyntääsi edellyttävät evästeet, käytettävissäsi ovat vain sellaiset verkkosivujemme toiminnot, joiden toiminnan me pystymme takaamaan ilman näitä evästeitä. Tällöin ne verkkosivujen osiot, joissa ulkopuolisten sisällön integrointi ja evästeiden tallentaminen olisi teknisesti mahdollista, eivät ole käytettävissäsi.