PST 2220 - Sterilointitulos

Näytä tuote
Veden johtokyvyn valvonta

Valvonta tuo turvallisuutta

Integroitu johtokykyanturi mittaa jatkuvasti veden johtokykyä, jotta varmistetaan, että se täyttää EN 13060-standardin vaatimukset. Jos johtokykyarvot eivät ole standardin mukaisia, koneen näyttöön tulee virheilmoitus.
Turvalliset ohjelmat

Turvallinen sterilointi

Kaikki parametrit voidaan hakea näyttöön milloin vain sterilointiprosessin aikana. Jos prosessiparametrit eivät täyty, sterilointiprosessi keskeytyy ja näyttöön tulee virheilmoitus.