Ajastin ja jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö

Ajan silmälläpito
Ajastimen avulla voit päättää jopa 24 tuntia etukäteen, koska valitun ohjelman pitäisi alkaa. Kun ohjelma on alkanut, näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelma-aika.
Mallista riippuvat ominaisuudet – kuva(t) esimerkkinä tietoja varten