Integroitu vedenpehmennys

Puhtaammat tulokset
Vesijohtoveden mineraalit voivat estää puhdistus
prosessin ja aiheuttaa jäämien kiinnittymistä
välineisiin. Mielen lämpödesinfiointilaitteet varustetaan tehtaalla vedenpehmentimellä, joka poistaa suurimman osan
vesijohtoveden kovuutta aiheuttavista ioneista. Jos kyseessä on äärimmäisen kova
vesi ja klinikat, joissa käytetään suuria määriä välineitä,
täydellinen lisädemineralisointi voi olla
taloudellisesti järkevää.
Mallista riippuvat ominaisuudet – kuva(t) esimerkkinä tietoja varten