Yleiset käyttöehdot

Mielen 125 juhlavuosi - Kampanjan yleiset käyttöehdot 

Kampanja-aika

​Yleinen 125 vuoden kampanja tarjouksineen (125 Edition- ja 125 Gala Edition -mallit) ja 125 kuukauden pidennetty takuu on saatavilla 9. tammikuuta 2024 alkaen 1. tammikuuta 2025 asti. Kampanjoiden alkamis- ja päättymisajankohta voi vaihdella tuoteryhmittäin.

 

 

  Ilmaisten Lisävarusteiden Lunastus Kupongilla

125 kampanjan tuotemallit, joihin sisältyy ilmaiset lisävarusteet (katso kunkin mallin tarkemmat tuotesivut), sisältävät kupongin laitteen pakkauksessa. Kupongin voi lunastaa vain Miele-verkkokaupassa tai Miele In-App Storessa. Toimitus maan vain Suomeen. Ei käteismaksua. Vain yksi etukuponki yhtä tilausta kohden. Ei voi yhdistää muihin kampanjoihin. Kupongin myyminen eteenpäin ei ole sallittua. Löydät viimeisimmän kupongin lunastuspäivämäärän kupongista.

 


 

125 viikon pidennetty takuu 

 

Ilmainen 125 viikon pidennetty takuu on saatavilla vain 125 Gala Edition -tuotteisiin. Löydät tuotteen pakkauksesta kupongin tai esitteen, jossa on tietoa pidennetyn takuun aktivoinnista. Skannaa helposti QR-koodi ja seuraa ohjeita.

Pidennetty takuu alkaa suoraan 2 vuoden Miele-takuun jälkeen ja pidentää sitä vielä 125 viikolla. Huomaa, että takuu on aktivoitava 30 päivän kuluessa laitteen ostamisesta Miele App -sovelluksen kautta. Miele App on saatavilla mobiililaitteelle (vähimmäisvaatimukset löydät sovelluskaupasta). Digitaalinen lisätarjous Miele & Cie. KG. Kaikki älysovellukset ovat mahdollisia Miele@home-järjestelmän avulla. Toimintojen valikoima voi vaihdella mallista ja maasta riippuen.

Sovelletaan pidennetyn takuun ehtoja. Katso tarkat ehdot alta.

Kiitos, kun päätit aktivoida ilmaisen 125 viikon pidennetyn takuun. Pidennetty takuu astuu voimaan välittömästi Mielen kahden (2) vuoden takuun päättymisen jälkeen pidentäen sitä 125 viikolla.

125 viikon pidennettyyn takuuseen sovelletaan seuraavia ehtoja eikä se rajoita kuluttajan lakisääteisistä oikeuksia vikatapauksissa. Näiden lakisääteisten oikeuksien puolustaminen on maksutonta.

 

1. Pidennetyn takuun kesto ja alkaminen 

1.1    Miele Oy, Porttikaari 6, 01200 Vantaa, myöntää kaikille kodinkoneilleen kahden (2) vuoden takuun ostopäivästä lukien. Miele Oy:n 125 viikon pidennetyllä takuulla voit pidentää huolto- ja korjauskulut kattavaa takuuta jatkumaan 125 viikon ajan alkuperäisen takuun jälkeen. Voimassaoloaika näkyy sopimusasiakirjan etusivulta.

1.2    Sopimusasiakirja toimitetaan sähköpostitse. 

1.3    Kodinkoneen korjaus tai varaosien vaihto ei pidennä takuun voimassaoloaikaa.

 

2. Ehdot 

2.1    Kodinkone on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä tai suoraan Mieleltä jossain EU-maassa (pois lukien Irlannin tasavalta) tai Sveitsissä.

2.2    Kodinkone sijaitsee Pidennetyn takuun ostohetkellä Suomessa. 

2.3    Pidennetty takuu on voimassa vain yhdelle nimenomaiselle kodinkoneelle eikä sitä voi siirtää toiselle kodinkoneelle.

2.4    Jos kodinkone vaihtaa omistajaa tai omistaja muuttaa toiseen osoitteeseen, asiasta on ilmoitettava Miele Oy:lle, jotta Pidennetty takuu pysyy voimassa.

2.5    125 viikon pidennetyn takuun saa veloituksetta rajattuihin 125 Gala Edition -malleihin. Se on aktivoitava Miele-sovelluksella 30 päivän kuluessa kodinkoneen ostosta.

Miele-sovellus on Miele & Cie. KG:n tarjoama digitaalinen palvelu.

2.6    Pidennetyn takuun piiriin kuuluvia huoltotöitä voidaan suorittaa vain EU-maissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Sveitsissä ja Norjassa. 

2.7    Pidennetyn takuun piiriin kuuluvia huoltotöitä saa suorittaa vain Miele-huolto tai Mielen valtuuttama huoltokumppani. Miele-huoltoon voi ottaa yhteyttä osoitteessa miele.fi/huolto. 

2.8    Ostokuitti ja takuuasiakirja on esitettävä Mielen pyynnöstä.

2.9    Mikäli asiakkaalla ei ole oikeutta Pidennetyn takuun mukaiseen korvausvaatimukseen, korjauksista ja muista palveluista (esim. kodinkoneen tarkastuksesta) aiheutuvat kustannukset laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

2.10    Pidennetty takuu koskee ainoastaan kotitalouskäytössä olevia kodinkoneita. 

 

3. Sisältö ja laajuus

3.1    Vikaantuneet kodinkoneet korjataan veloituksetta kohtuullisen ajan kuluessa joko korjaamalla vialliset osat tai vaihtamalla ne uusiin. Miele Oy vastaa työ-, matka- ja varaosakuluista. Pois vaihdetut kodinkoneet ja osat ovat Miele Oy:n omaisuutta.

3.2    Mikäli kodinkonetta ei voi tai kannata korjata, asiakas saa tilalle samanlaisen tai vastaavan uuden koneen. Uuden kodinkoneen yhteensopivuutta tai yhteentoimivuutta muiden kodinkoneiden kanssa tai liitettävyyttä olemassa oleviin kotiverkkoihin ja järjestelmiin ei voida taata. Vaihtoehtoisesti asiakkaalle voidaan hyvittää kodinkoneen senhetkinen markkinahinta. Mikäli Miele Oy korvaa asiakkaalle kodinkoneen markkinahinnan, Pidennetty takuu raukeaa. Mikäli kodinkone vaihdetaan uuteen, jäljellä oleva Pidennetty takuuaika siirretään tälle uudelle kodinkoneelle. 

3.3    Pidennetty takuu ei kata mitään muita Miele Oy:hyn kohdistuvia vahingonkorvausvaatimuksia, edellyttäen etteivät vahingot ole aiheutuneet Miele-huollon tai Miele Oy:n valtuuttaman huoltokumppanin tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta, tai etteivät vahingot ole johtaneet kuolemaan, ruumiinvammaan tai terveyshaittoihin.  

3.4    Pidennetty takuu ei kata kulutustuotteita eikä lisävarusteita. 

 

4. Rajoitukset 

Pidennetty takuu ei kata seuraavista syistä aiheutuvia korjauskustannuksia:

4.1    Virheellinen asennus tai sijoitus käyttöpaikalle, esim. voimassa olevien turvallisuusmääräysten tai kirjallisten käyttö- ja asennusohjeiden noudattamatta jättäminen. 

4.2    Kodinkoneen ohjeiden vastainen tai asiaton käyttö, kuten epäsopivien pesuaineiden tai kemikaalien käyttö tai nesteiden, rakennuspölyn tai värikasettien värijauheen imurointi.

4.3    Toisesta EU-maasta (pois lukien Irlannin tasavalta) tai Sveitsistä ostettu kodinkone ei teknisten ominaisuuksiensa vuoksi välttämättä sovi käytettäväksi Suomessa tai sitä voidaan käyttää vain rajoitetusti. 

4.4    Ulkoisten tekijöiden, kuten kuljetusten, iskujen ja tärinän, epäsuotuisten ympäristöolojen tai luonnonilmiöiden aiheuttamat vauriot. 

4.5    Muiden kuin Mielen kouluttamien ja valtuuttamien huoltoliikkeiden suorittamat korjaukset tai muutokset.

4.6    Muiden kuin vakiovarusteiden vauriot ja muiden kuin alkuperäisten Miele-varaosien tai -tarvikkeiden ja muiden kuin Mielen hyväksymien lisävarusteiden käyttö.

4.7    Lasin ja lamppujen rikkoutuminen. 

4.8    Sähkövirran tai jännitteen vaihtelut, jotka ylittävät valmistajan ilmoittamat raja-arvot. 

4.9    Käyttöohjeessa annettujen puhdistus- ja hoito-ohjeiden noudattamatta jättäminen. 

4.10    Käyttöön liittyvä ja luonnollinen kuluminen, kuten akkujen tehon tai kodinkoneen käyttöiän aikana säännöllisesti vaihdettavaksi tarkoitettujen osien suorituskyvyn heikkeneminen. 

 

5. Tietosuoja

Miele kerää ja käsittelee henkilötietoja asiakaspalvelutarkoituksiin. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, ks. Mielen Tietosuojakäytäntö.

 

6. Perumisoikeus
Sinulla on oikeus perua Pidennetty takuu ilman perusteluja 14 päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta. Perumisaika umpeutuu 14 päivän kuluttua sopimuksen solmimisesta. Kun haluat käyttää perumisoikeuttasi, ilmoita päätöksestäsi Miele Oy:lle (Porttikaari 6, 01200 Vantaa, 09-875 970, asiakaspalvelu@miele.fi) yksiselitteisesti (esim. kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla). Voit käyttää oheista perumislomakemallia, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Kun haluat käyttää perumisoikeuttasi, aikarajan noudattamiseksi riittää, että lähetät viestisi ennen perumisajan umpeutumista.


Perumisen vaikutukset
Mikäli perut sopimuksen, palautamme viipymättä ja viimeistään 14 päivän sisällä perumisilmoituksesi vastaanottamisesta kaikki suorittamasi maksut, toimituskulut mukaan luettuina (poikkeuksena mahdolliset lisäkulut, jotka aiheutuvat valitsemastasi muusta kuin tarjoamastamme edullisimmasta toimitustavasta). Palautamme suorittamasi maksut samalla maksutavalla, jota käytit maksaessasi meille, ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu, ja joka tapauksessa niin, ettei palautuksesta aiheudu sinulle mitään kuluja.
Mikäli pyysit meiltä pidennetyn takuun piiriin kuuluvaa huoltoa sopimuksen perumisaikana, maksat meille sopimushinnasta osan, joka vastaa ajanjaksoa, jonka päätteeksi ilmoitit meille peruvasi tämän sopimuksen, suhteessa koko sopimusaikaan.
 

Perumislomakemalli
(Täytä ja palauta tämä lomake vain, jos haluat perua sopimuksen.) 
—    Vastaanottaja (Miele Oy, Porttikaari 6, 01200 Vantaa, 09-875 970, asiakaspalvelu@miele.f):
—    Ilmoitan/Ilmoitamme (*) täten peruvani/peruvamme (*) seuraavien tuotteiden (*) / seuraavan palvelun (*) oston,
—    Tilattu (*) / Vastaanotettu (*),
—    Asiakkaan nimi,
—    Asiakkaan osoite,
—    Asiakkaan allekirjoitus (vain, jos tämä lomake palautetaan paperiversiona),
—    Päiväys  
(*) Poista tarpeeton.
 

 

 

 

Pidennetty takuu (Huolenpitosopimus)

125 kuukauden pidennetty takuu (10 vuotta ja 5 kuukautta) on valinnainen tarjous, jonka voit ostaa verkkokaupasta. 125 kuukautta kattaa 10 vuotta ja 5 kuukautta lisää, mukaan lukien 2 vuoden Miele-takuu. Tarjous on voimassa koko kampanja-aikana tammikuun 2024 alusta syyskuun 2025 loppuun. 125 kuukauden pidennetty takuu koskee ainoastaan suuria kodinkoneita. Seuraavat tuotteet on rajattu pois: Pölynimurit, kahvikeskukset (CVA ja CM), MasterCool, Liesituulettimet ja Dialog-uunit. Katso tarkat ehdot alta.

Pidennettyyn takuuseen sovelletaan seuraavia ehtoja eikä se rajoita kuluttajan lakisääteisistä oikeuksia vikatapauksissa. Näiden lakisääteisten oikeuksien puolustaminen on maksutonta.

1. Pidennetyn takuun kesto ja alkaminen

1.1    Miele Oy, Porttikaari 6, 01200 Vantaa, myöntää kaikille kodinkoneilleen kahden (2) vuoden takuun ostopäivästä lukien. Miele Oy:n Huolenpitosopimuksella voit pidentää huolto- ja korjauskulut kattavaa takuuta takuuajan päättymisen jälkeen yhdellä, kolmella tai kahdeksalla vuodella. 125 kuukauden Huolenpitosopimus pidentää kahden (2) vuoden takuuta kahdeksalla (8) vuodella ja viidellä (5) kuukaudella. Voimassaoloaika näkyy Huolenpitosopimusasiakirjan etusivulta.

1.2    Voimassa olevaa yhden vuoden Huolenpitosopimusta voidaan pidentää automaattisesti kahdellatoista (12) kuukaudella aina kymmeneen (10) vuoteen asti kodinkoneen ostopäivästä lukien. Sopimus peruuntuu sen jälkeen automaattisesti. Sopimuksen voi myös perua kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen sopimuksen ensimmäisestä voimassaolopäivästä / uusimispäivästä alkavan kahdentoista (12) kuukauden jakson päättymistä. Automaattinen pidennys astuu voimaan, kun asiakas on maksanut pidennetyn jakson alussa saamansa laskun sen eräpäivään mennessä.

1.3    Viiden (5) vuoden Huolenpitosopimusta voidaan pidentää kymmeneen (10) vuoteen sen voimassaoloaikana. 125 viikon Huolenpitosopimusta voidaan pidentää kymmeneen (10) vuoteen sen voimassaoloaikana. Kun haluat pidentää takuuaikaa, ota yhteyttä Mielen asiakaspalveluun.

1.4    Miele Oy on oikeutettu Huolenpitosopimuksen hintamuutoksiin. Huolenpitosopimuksen hankintahinta on sopimuksen solmimishetkellä hinnastossa ilmoitettu hinta. Yhden vuoden Huolenpitosopimuksen hinnanmuutos käy ilmi vuosilaskusta. Hintamuutoksista ei ilmoiteta kirjallisesti etukäteen. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen hintamuutoksen, jos hän maksaa laskun eräpäivään mennessä. Jos asiakas ei maksa laskua, Huolenpitosopimuksen voimassaolo päättyy ja takuuta ei pidennetä. Kaikki hinnat sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron.

1.5    Sopimusasiakirja toimitetaan sähköpostitse.

1.6    Kodinkoneen korjaus tai varaosien vaihto ei pidennä Huolenpitosopimuksen voimassaoloaikaa.

 

2. Ehdot 

2.1    Kodinkone on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä tai suoraan Mieleltä jossain EU-maassa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Sveitsissä tai Norjassa.

2.2    Kodinkone sijaitsee Huolenpitosopimuksen solmimishetkellä Suomessa.

2.3    Huolenpitosopimus on voimassa vain yhdelle nimenomaiselle kodinkoneelle eikä sitä voi siirtää toiselle kodinkoneelle.

2.4    Jos kodinkone vaihtaa omistajaa tai omistaja muuttaa toiseen osoitteeseen, asiasta on ilmoitettava Miele Oy:lle, jotta Huolenpitosopimus pysyy voimassa.

2.5    Huoltosopimusasiakirja on rekisteröitävä kodinkoneen varsinaisen kahden (2) vuoden takuun voimassaoloaikana. Yhden vuoden Huolenpitosopimuksen voi hankkia myös välittömästi Miele-huoltoteknikon tekemän huoltokäynnin jälkeen kodinkoneille, jotka ovat enintään kymmenen (10) vuotta vanhoja.

2.6    Huoltosopimuksen kattavia huoltotöitä voidaan suorittaa vain EU-maissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Sveitsissä ja Norjassa.

2.7    Huolenpitosopimuksen kattamia huoltotöitä saa suorittaa vain Miele-huolto tai Mielen valtuuttama huoltokumppani. Miele-huoltoon voi ottaa yhteyttä osoitteessa miele.fi/huolto.

2.8    Ostokuitti ja Huolenpitosopimusasiakirja on esitettävä Mielen pyynnöstä.

2.9    Mikäli asiakkaalla ei ole oikeutta Huolenpitosopimuksen mukaiseen korvausvaatimukseen, korjauksista ja muista palveluista (esim. kodinkoneen tarkastuksesta) aiheutuvat kustannukset laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

2.10    Huolenpitosopimus koskee ainoastaan kotitalouskäytössä olevia kodinkoneita. 

2.11    Huolenpitosopimusta ja pidennettyä takuuta ei voi hankkia kahvikeskuksille, ProfiLine-astianpesukoneille, Pikkujättiläisille ja Miele Professional -koneille. Niihin sovelletaan muita huoltosopimuksia.

 

3. Sisältö ja laajuus

3.1    Vikaantuneet kodinkoneet korjataan veloituksetta kohtuullisen ajan kuluessa joko korjaamalla vialliset osat tai vaihtamalla ne uusiin. Miele Oy vastaa työ-, matka- ja varaosakuluista. Pois vaihdetut kodinkoneet ja osat ovat Miele Oy:n omaisuutta. 

3.2    Mikäli kodinkonetta ei voi tai kannata korjata, asiakas saa tilalle samanlaisen tai vastaavan uuden koneen. Uuden kodinkoneen yhteensopivuutta tai yhteentoimivuutta muiden kodinkoneiden kanssa tai liitettävyyttä olemassa oleviin kotiverkkoihin ja järjestelmiin ei voida taata. Vaihtoehtoisesti asiakkaalle voidaan hyvittää kodinkoneen senhetkinen markkinahinta. Mikäli Miele Oy korvaa asiakkaalle kodinkoneen markkinahinnan, Huolenpitosopimus raukeaa. Mikäli kodinkone vaihdetaan uuteen, Huolenpitosopimuksen jäljellä oleva pidennetty takuu siirretään tälle uudelle kodinkoneelle.  

3.3    Huolenpitosopimus ei kata mitään muita Miele Oy:hyn kohdistuvia vahingonkorvausvaatimuksia, edellyttäen etteivät vahingot ole aiheutuneet Miele-huollon tai Miele Oy:n valtuuttaman huoltokumppanin tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta, tai etteivät vahingot ole johtaneet kuolemaan, ruumiinvammaan tai terveyshaittoihin.

3.4    Huolenpitosopimus ei kata kulutustuotteita eikä lisävarusteita.

 

4. Rajoitukset 

Huolenpitosopimus ei kata seuraavista syistä aiheutuvia korjauskustannuksia:

4.1    Virheellinen asennus tai sijoitus käyttöpaikalle, esim. voimassa olevien turvallisuusmääräysten tai kirjallisten käyttö- ja asennusohjeiden noudattamatta jättäminen.

4.2    Kodinkoneen ohjeiden vastainen tai asiaton käyttö, kuten epäsopivien pesuaineiden tai kemikaalien käyttö tai nesteiden, rakennuspölyn tai värikasettien värijauheen imurointi.

4.3    Toisesta EU-maasta, Yhdistyneestä Kuningaskunnasta, Sveitsistä tai Norjasta ostettu kodinkone ei teknisten ominaisuuksiensa vuoksi välttämättä sovi käytettäväksi Suomessa tai sitä voidaan käyttää vain rajoitetusti.

4.4    Ulkoisten tekijöiden, kuten kuljetusten, iskujen ja tärinän, epäsuotuisten ympäristöolojen tai luonnonilmiöiden aiheuttamat vauriot.

4.5    Muiden kuin Mielen kouluttamien ja valtuuttamien huoltoliikkeiden suorittamat korjaukset tai muutokset. 

4.6    Muiden kuin vakiovarusteiden vauriot ja muiden kuin alkuperäisten Miele-varaosien tai -tarvikkeiden ja muiden kuin Mielen hyväksymien lisävarusteiden käyttö.

4.7    Lasin ja lamppujen rikkoutuminen.

4.8    Sähkövirran tai jännitteen vaihtelut, jotka ylittävät valmistajan ilmoittamat raja-arvot.

4.9    Käyttöohjeessa annettujen puhdistus- ja hoito-ohjeiden noudattamatta jättäminen.

4.10    Käyttöön liittyvä ja luonnollinen kuluminen, kuten akkujen tehon tai kodinkoneen käyttöiän aikana säännöllisesti vaihdettavaksi tarkoitettujen osien suorituskyvyn heikkeneminen.

 

5. Tietosuoja

Miele kerää ja käsittelee henkilötietoja asiakaspalvelutarkoituksiin. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, ks. Mielen Tietosuojakäytäntö.

 

6. Perumisoikeus
Sinulla on oikeus perua Huolenpitosopimus ilman perusteluja 14 päivän kuluessa sen solmimisesta. Perumisaika umpeutuu 14 päivän kuluttua sopimuksen solmimisesta. Kun haluat käyttää perumisoikeuttasi, ilmoita päätöksestäsi Miele Oy:lle (Porttikaari 6, 01200 Vantaa, 09-875 970, asiakaspalvelu@miele.fi) yksiselitteisesti (esim. kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla). Voit käyttää oheista perumislomakemallia, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Kun haluat käyttää perumisoikeuttasi, aikarajan noudattamiseksi riittää, että lähetät viestisi ennen perumisajan umpeutumista.

 

Perumisen vaikutukset
Mikäli perut sopimuksen, palautamme viipymättä ja viimeistään 14 päivän sisällä perumisilmoituksesi vastaanottamisesta kaikki suorittamasi maksut, toimituskulut mukaan luettuina (poikkeuksena mahdolliset lisäkulut, jotka aiheutuvat valitsemastasi muusta kuin tarjoamastamme edullisimmasta toimitustavasta). Palautamme suorittamasi maksut samalla maksutavalla, jota käytit maksaessasi meille, ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu, ja joka tapauksessa niin, ettei palautuksesta aiheudu sinulle mitään kuluja.
Mikäli pyysit meiltä pidennetyn takuun piiriin kuuluvaa huoltoa Huolenpitosopimuksen perumisaikana, maksat meille sopimushinnasta osan, joka vastaa ajanjaksoa, jonka päätteeksi ilmoitit meille peruvasi tämän sopimuksen, suhteessa koko sopimusaikaan.

 

Perumislomakemalli
(Täytä ja palauta tämä lomake vain, jos haluat perua sopimuksen.)  
—    Vastaanottaja (Miele Oy, Porttikaari 6, 01200 Vantaa, 09-875 970, asiakaspalvelu@miele.f):
—    Ilmoitan/Ilmoitamme (*) täten peruvani/peruvamme (*) seuraavien tuotteiden (*) / seuraavan palvelun (*) oston,
—    Tilattu (*) / Vastaanotettu (*),
—    Asiakkaan nimi,
—    Asiakkaan osoite,
—    Asiakkaan allekirjoitus (vain, jos tämä lomake palautetaan paperiversiona),
—    Päiväys 
(*) Poista tarpeeton.