1. Tämä sopimus koskee Miele-ohjelmistojen ja tietojen lataamista ja käyttöä. Lataamalla käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

2. Yleensä ladattavat tiedostot ovat saatavilla 24 tuntia päivässä, viikon jokaisena päivänä. Miele ei kuitenkaan voit taata tällaisten internet- ja tietokonejärjestelmien tilaan perustuvien palveluiden jatkuvaa saatavuutta.

3. Miele pyrkii asianmukaisella huolellisuudella pitämään ladattavat tiedostot ajan tasalla. Miele pidättää kuitenkin oikeuden muuttaa tietoja ja ohjelmistoja koska tahansa ja muutoksesta ilmoittamatta, erityisesti tulevan teknisen tai taloudellisen kehityksen tai muuttuneiden palveluehtojen tai yleisten ehtojen osalta, myös hinnoittelu-/kaupalliset seikat huomioiden.          

Käyttöoikeudet ja velvoitteet

1. Sisältö on suojattu lailla, etenkin Mielen tai kolmansien osapuolten copyright-oikeuksilla. Sitä ei saa käyttää, etenkään toisintaa, jakaa, esittää, näyttää, esittää tiedotusvälineissä, tehdä saatavaksi, kopioida millään muulla tavalla, muokata tai muuntaa ilman Mielen tai oikeuksien omistajan kirjallista etukäteissuostumusta.

2. Miele-ohjelmistoja ei saa kopioida, myydä edelleen, lainata tai antaa valtuuttamattomille kolmansille osapuolille. Miele-ohjelmistot sisältävät liikesalaisuuksia. Tämän vuoksi ohjelmistoja ei saa takaisinmallintaa, purkaa, koodata auki tai muuttaa muuhun käyttökelpoiseen muotoon.

3. Mikäli copyright-laki määrää, että käytön on tietyissä olosuhteissa ja tietyissä tapauksissa oltava mahdollista ilman suostumusta, tällöin edellisissä lausekkeissa määritettyjen rajoitusten ei tule estää tätä.

4. Miele antaa käyttäjälle tavanomaiset, peruutettavissa olevat, ei-yksinomaiset, ei siirrettävissä olevat oikeudet käyttää ladattavia tiedostoja liiketoimintatarkoituksiinsa Mielen kanssa solmittujen, voimassa olevien liiketoimintasopimusten puitteissa. Mahdolliset copyright-oikeuksia tai muita vastaavia oikeuksia koskevat ilmoitukset hyväksytään ilman muutoksia.

5. Miele huomauttaa, että internetin kautta tapahtuva tiedonsiirto ei ole suojattua. On olemassa mahdollisuus, että valtuuttamattomat osapuolet pääsevät lukemaan tai väärentämään tietoja.

Vastuu

1. Saataville tuotujen sisältöjen tai latausten taikka tämän Sopimuksen välityksellä ei anneta mitään takuita eikä esitetä mitään väitteitä. Näin ollen myöskään mitään takuuvaatimuksia ei voida niihin perustuen esittää.

2. Miele ei ole vastuussa tietojen virheettömyydestä, täydellisyydestä, laadusta ja luotettavuudesta, eikä myöskään tuloksista, joita kyseisiä tietoja käyttämällä saadaan. Miele ei ole vastuussa mistään ladattujen tiedostojen käyttämisestä aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten palvelukatkoista, tulonmenetyksistä ja tietojen menetyksistä. Käyttäjän on konsultoitava Mieleä tehdessään käyttöpäätöstään koskien ohjelmistoja, jotka Miele on asettanut saataville ladattavassa muodossa.

3. Oikeusperusteista riippumatta, Miele ei ole korvausvastuussa vahingoista, jotka johtuvat ohjelmistojen käytöstä tai käytön estymisestä, mahdollisista laite- tai ohjelmistovirheistä tai käyttäjän tekemistä virheellisistä järjestelmäasetuksista. Ladattavien tiedostojen käyttö omalla riskillä. Miele ei ole missään vastuussa ohjelmistoista ja tiedoista, etenkään niiden käytettävyyden, tarkkuuden, täydellisyyden ja viruksettomuuden osalta.              

4. Miele ei myöskään hyväksy korvausvastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat viruksista, troijalaisista, huijausviruksista tai vastaavasta ohjelmoinnista, eikä ohjelmista, ohjelmakomponenteista tai -koodeista, jotka aiheuttavat vastaavia häiriöitä, tuhoja tai järjestelmä- tai komponenttivikoja. Käyttäjän on itse ryhdyttävä toimenpiteisiin suojautuakseen viruksilta ja muulta tuhoisalta datalta.

5. Miele ei ole vastuussa Mielelle lähetettyjen tietojen virheellisestä tiedonsiirrosta eikä näiden tietojen manipuloinnista kolmansien osapuolien toimesta, erityisesti tapauksissa, joissa Mielen tietoverkkoja ja järjestelmiä on käytetty luvattomasti, ellei sitten Miele ole myötävaikuttanut tällaiseen käyttöön.

6. Vastuu hyväksytään edellyttäen siihen on pakko sitoutua, esimerkiksi jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai johtuu törkeästä huolimattomuudesta, laatutakeiden perusteella, tai olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomuksista, tai on johtanut kuolemaan tai raajan tai terveyden menetykseen tai kun tuotevastuulaki niin määrää. Olennaisten sopimusvelvollisuuksien rikkomuksista aiheutuvat vahingonkorvaukset rajoittuvat kuitenkin vahinkoihin, jotka ovat ennakoitavissa ja sopimusten kohdalla tyypillisiä, edellyttäen ettei rikkomukseen liity tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. Tämä ei tarkoita sitä, että todistustaakka muuttuisi käyttäjän kannalta haitallisella tavalla.

PDF-tiedostojen katselu

Pdf-tiedostojen katseluun vaaditaan Adobe Acrobat Reader.

CAD-tietojen katselu

Suunnittelutietojen avulla kaksi- ja joskus kolmeulotteisia etu- ja pohjapiirrosnäkymiä voidaan suunnitella yksinkertaisesti, nopeasti ja turvallisesti. Suunnitteluun liittyvät tiedot, kuten mitat, liitäntäkohdat ja paikan päällä tarvittavat rakenteet, on korostettu.

Pääsääntöisesti CAD-tiedostojen katseluun vaaditaan erityinen ohjelma. Mieleltä saatavat CAD-tiedot ovat yhteensopivia uusimpien CAD-ohjelmien kanssa ja saatavilla seuraavissa eri muodoissa:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Laitteiden suunnittelutiedostot on merkitty lämmitystyypin mukaan: ”EL” (sähkö), ”D” (höyry) tai ”G” (kaasu). Lisäkirjaimet ”D”, ”S”, ”V” tai ”R” tarkoittavat näkymää laitteen päältä, sivusta, edestä tai takaa.

Vastaanottaja on vastuussa tietojen oikeasta valinnasta ja sen käytön seurauksista sekä aiotuista tai saavutetuista tuloksista. Korvausvastuu välillisistä vahingoista on poissuljettu.

Vastuu hyväksytään edellyttäen siihen on pakko sitoutua, esimerkiksi jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai johtuu törkeästä huolimattomuudesta, laatutakeiden perusteella, tai olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomuksista, tai on johtanut kuolemaan tai raajan tai terveyden menetykseen tai kun tuotevastuulaki niin määrää. Olennaisten sopimusvelvollisuuksien rikkomuksista aiheutuvat vahingonkorvaukset rajoittuvat kuitenkin vahinkoihin, jotka ovat ennakoitavissa ja sopimusten kohdalla tyypillisiä, edellyttäen ettei rikkomukseen liity tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. Tämä ei tarkoita sitä, että todistustaakka muuttuisi käyttäjän kannalta haitallisella tavalla.

Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen

Mielen verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkosivustoille. Ennen tällaisten linkkien asettamista sivuillemme varmistamme aina, ettei sisältö, johon linkki johtaa, ole laitonta. Miele ei ole vastuussa ulkopuolisista sisällöistä, joihin näiden linkkien kautta päästään. Tästä huolimatta, jos Miele toteaa tai tulee tietoiseksi siitä, että tällainen verkkosivusto sisältää laitonta sisältöä, viittaus linkkiin poistetaan mahdollisimman nopeasti.