Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Oikeudellinen ilmoitus

© Copyright-oikeudet kaikkiin Mielen internet-sivuihin:
 

Rekisterinpitäjä:
Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa

Y-tunnus 0111652-3 / VAT number FI01116523
puhelin (09) 875 970
faksi (09) 875 97 299
sähköposti asiakaspalvelu@miele.fi

Kaikki oikeudet pidätetään.

Näiden sivujen sisältöä ei saa kopioida, muuttaa eikä välittää kolmannelle osapuolelle.

Päivitetty 27.1.2017

 

Miele ja tietosuojakäytäntö

Miele ei kokoa mitään henkilötietojasi tietämättäsi. Olemme laatineet tietosuojakäytännön, jossa kerrotaan, miten keräämme, käytämme, luovutamme, siirrämme ja säilytämme meille antamiasi henkilötietoja.


1. Henkilötietojen käsittely

Miele kerää vain asiakassuhteelle merkittäviä tietoja asiakasrekisteriin sinun itsesi antamista tiedoista asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai Miele Oy:ssä vieraillessasi. Miele käyttää antamiasi henkilötietoja tilausten, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, sekä raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä tuote- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin voidaksemme kehittää ja suunnitella palveluitamme, tuotteitamme, etujamme, verkkosivujemme sisältöä ja markkinointitoimenpiteitä vastaamaan tarpeitasi yhä paremmin jatkossa.  Miele asiakastietorekisteriin keräämme henkilötietoja vain asiakkaistamme, kuten nimi-, puhelin- ja osoitetiedot, sekä mahdollisesti sinun itsesi vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot kuten syntymäpäivä, omistamasi laitteet ja laitteet, joista olet kiinnostunut.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään ainoastaan Miele-konsernin sisällä paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa sekä tapauskohtaisesti vain sellaisten yhteistyökumppaneidemme toimesta, jotka auttavat meitä palvelemaan sinua paremmin.

Voit halutessasi tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, allekirjoittamallasi pyynnöllä, joka toimitetaan sähköpostitse Mielelle (asiakaspalvelu@miele.fi) tai henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti pyydettäessä sinulla on oltava mukana kuvallinen henkilötodistus. Jos asiakastiedoissasi on virheitä, voit esittää Mielelle pyynnön virheen korjaamiseksi. MyMiele-palveluun rekisteröitynyt asiakas voi muokata omia henkilötietojaan verkossa kirjautumalla palveluun. MyMiele-palvelussa  asiakas pääsee tarkastelemaan sekä omia henkilötietojansa että omaa tilaus- ja tapahtumahistoriaansa.

Asiakkaanamme sinulla on oikeus kieltää tietojesi profilointi ja käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä Miele Oylle. MyMiele-palveluun rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kiellon myös itse Mielen verkkokaupassa.

Miele pitää tarkasti huolta henkilötietojesi suojasta. Siksi asiakastietoja, jotka kerätään, käsitellään tarkasti Suomen lakien mukaisesti. Tietosi poistetaan rekisteristämme heti, kun niiden käsittely ei enää ole edellä viitatun tarkoituksen kannalta tarpeellista tai kun asiakassuhde katsotaan päättyneeksi. Henkilötietolaissa tarkoitettuna henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Miele-konsernin suomalainen tytäryhtiö Miele Oy (yhteystiedot yllä).


2. Turvallisuus

Henkilötietosi suojataan kaikissa tapauksissa tarpeellisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Miele takaa, ettei sille annettuja henkilötietoja käytetä väärin, tuhota perusteetta, väärennetä tai muuten manipuloida, ja että tiedot eivät joudu asiattomien henkilöiden käsiin eikä niitä ilman erillistä lupaa julkaista. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain Mielen työntekijät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
 

3. Kysymykset tietosuojasta ja tietoturvasta

Jos haluat kysyä tai kommentoida jotain Mielen internet-sivustojen tietoturvasta, ota yhteys meidän tietosuojavastaavaan asiakaspalvelumme kautta (asiakaspalvelu@miele.fi). Kirjoita viestin otsikoksi ”Tietosuojavastaava – Miele Oy.”

 

 4. Internetin kehittäminen / Tietosuojastrategia  

Internet-sivujemme kehittäminen saattaa vaikuttaa myös tietosuojastrategiaamme. Jos toimintatapoihimme tulee muutoksia, tiedotamme näistä muutoksista hyvissä ajoin tällä verkkosivustolla ja asiakkaille, jotka ovat antaneet Mielen käyttöön sähköpostiosoitteensa, sähköpostitse lähetettävällä tiedotteella.

 

5. Linkit muille internet-sivuille

Mielen sivustoilla saattaa olla linkkejä muiden yritysten tai yhteisöjen internet-sivustoille. Miele ei vastaa näiden sivustojen sisällön oikeellisuudesta tai sivustojen tietoturvasta.

 

6. Vastuu tuotetiedoista


1. Tällä sivustolla esitetyt tiedot tai tältä sivustolta ladattavissa olevat tiedostot eivät muodosta minkäänlaisia sitovia takuita tai muita sitoumuksia.


2. Miele ei takaa käytettäväksi annettujen tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä, laatua ja luotettavuutta eikä sitä, että tietojen käyttämisen avulla saavutetaan tuloksia. Miele ei vastaa ladattavien tiedostojen käytöstä johtuvista käyttäjän tai kolmannen osapuolen kärsimistä epäsuorista vahingoista, mukaan lukien vahingot, jotka johtuvat liiketoiminnan voittojen menettämisestä, tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeyttämisestä. Mikäli käyttäjä aikoo käyttää Mielen tarjoamia ladattavia ohjelmistoja päätöksenteon perusteena, asiasta tulee aina neuvotella Mielen kanssa.


3. Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tällä verkkosivustolla saatavilla olevan aineiston käytöstä, käytön estymisestä, mahdollisista laite- tai ohjelmistovioista tai käyttäjän vääristä järjestelmäasetuksista. Mahdollisten ladattavien tiedostojen käyttö tapahtuu aina käyttäjän omalla vastuulla. Miele ei anna mitään takuita ohjelmistoista ja tiedoista, erityisesti niiden käytettävyydestä, oikeellisuudesta, täydellisyydestä, eikä vastaa niiden mahdollisesti sisältämistä viruksista.


4. Edellä mainitun lisäksi Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat viruksista, troijalaisista hevosista, hoax-viruksista tai vastaavista ohjelmista, eikä myöskään ohjelmista, ohjelman osista eikä koodeista, joiden seurauksena voi aiheutua vastaavaa vahinkoa tai järjestelmien tai sen osien toiminnan keskeytymistä. Jokaisen sivuston käyttäjän on itse huolehdittava asianmukaisista suojatoimenpiteistä viruksia ja vastaavia vahinkoa aiheuttavia tiedostoja vastaan.


5. Miele ei vastaa mistään Mielelle lähetettyjen tietojen tiedonsiirrossa tapahtuneista virheistä eikä kolmannen osapuolen tietoja siirrettäessä suorittamista toimista esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa Mielen tietoverkkoon tai muihin tietojärjestelmiin on laittomasti tunkeuduttu ja tällainen tunkeutuminen ei ole aiheutunut Mielen omasta tuottamuksesta.


6. Tämä vastuunrajoitus ei koske

(a) tilanteita, joissa vahinkoa on syntynyt Mielen tahallisuuden tai törkeän tuottamuksen seurauksena;

(b) tuotteen ominaisuuksiin liittyviä erikseen annettuja takuita;

(c) olennaisia sopimusrikkomuksia;

(d) henkilön henkeen tai terveyteen kohdistuvia vahinkoja; taikka

(e) tuotevastuulain tarkoittamia vastuita. Olennaisista sopimusrikkomuksista aiheutuva vahingonkorvausvastuu on kuitenkin rajattu sopimuksille tyypillisiin, ennakoitaviin vahinkoihin, mikäli rikkomus ei johdu tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta.

 

7. Google Analytics

Tämä sivusto käyttää Google Analytics kävijäseurantasovellusta. Sovellus kerää tietoa sivustokäyttäytymisestäsi Mielelle, jotta Miele voi parantaa sivujensa sisältöä ja käytettävyyttä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Tiedot kerätään nimettöminä IP suojauksen kautta, jolloin vain osaa IP -osoitteesta hyödynnetään ja yksittäisen tunnistettavan henkilön käyttäytymistä on mahdotonta päätellä. Tietoja kerätään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin anonyymissä muodossa. Google ei käytä lyhennettyä IP-osoitettasi minkään muun Googlen keräämän datan yhteydessä. Hyväksyminen kävijäseurantatiedon analysoimiseen voidaan kumota milloin tahansa tulevaisuudessa. Selaimesi laajennus on ladattavissa ja asennettavissa Googlen sivulta: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

8. Facebook

Voimme sijoittaa evästeitä tietokoneeseesi tai laitteeseesi ja saada evästeisiin tallennettuja tietoja, kun käytät seuraavia tai käyt niissä: 

  • Facebook-palvelut
  • muiden Facebook-yritysperheen jäsenten toimittamat palvelut
  • muiden Facebook-palveluita käyttävien yritysten (kuten sivustoissaan ja sovelluksissaan Tykkää-painiketta tai Facebookin mainostuspalveluita käyttävien yritysten) toimittamat palvelut.

Voimme myös määrittää ja vastaanottaa muiden Facebook-yritysperheen käyttämien toimialueiden evästeisiin tallennettuja tietoja, mukaan lukien toimialueet atdmt.com, liverail.com ja Instagram.com.

Evästeiden avulla Miele haluaa parantaa käyttäjäkokemustasi ja vierailusi hyödyllisyyttä. Evästeiden kautta saatuja tietoja voidaan hyödyntää muun muassa kohdennettuun markkinointiin. Miele ei evästeiden perusteella pysty tunnistamaan tietokoneen tai päätelaitteen käyttäjää.

Käyttämällä sivujamme hyväksyt evästeiden käytön, mutta jos haluat, voit poistaa evästeet selaimen asetuksista vierailun jälkeen. Vaihtoehtoisesti voit myös kieltää asetuksissa evästeiden käytön kokonaan.

Huomioithan, että evästeet ovat tarpeellisia joidenkin sivustojemme ominaisuuksien toimivuudelle. Miele ei siten voi taata sivuston toimivuutta, ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

Lisätietoja Facebookin evästekäytännöstä löydät täältä.

 

Cookies

1. Mitä evästeet (Cookies) ovat?
Eväste on tietoa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Kyse on käytännössä pienestä tietomäärästä, tyypillisesti lyhyestä tekstistä, joka tallentuu tietokoneellesi tai päätelaitteelle, kun käyt verkkosivuillamme.
Periaatteessa evästeitä on kahta lajia:
1.1. Istuntokohtaisia (engl. session cookie), jotka tallentuvat väliaikaisesti istunnon aikana tietokoneellesi ja jotka
       poistetaan sen jälkeen
1.2. ja pysyviä (engl. persistent cookie), kuvattu kohdassa 2. Pysyvät evästeet säilyvät pidemmän aikaa
       tietokoneellasi


2. Näin käytämme evästeitä
Yleisesti Miele käyttää erilaisia internet-teknologioita (esim. evästeet, JavaScript) vain sen vuoksi, että sinun olisi helpompi käyttää Mielen internetsovelluksia ja voidakseen optimoida nimettömät, tallennetut käyttäjätiedot. Tämä tarkoittaa:
2.1. tunnistaaksemme sinut, kun kirjaudut Mielen WebShop sivuille ja varmistaaksemme että käytössä on
       voimassa oleva ja sinulle optimoitu turvallisuusstandardi .
2.2. saadaksemme tietoa tuotteista, jotka olet lisännyt ostoskoriisi tai muistilistallesi
2.3. voidaksemme näyttää nettisivuillamme sen määrän tuotteita, jotka olet lisännyt ostoskoriisi tai muistilistallesi
2.4. nähdäksemme istuntoa varten valitsemasi kielen, jotta sinun olisi helpompi navigoida sivuillamme
2.5. analysoidaksemme tietoa, esim. sivujemme kävijämääriä tai eniten käytettyjä sivuja. Käytämme
       analyysituloksia optimoidaksemme verkkosivumme. Tämä verkkosivu käyttää Googlen
       nettianalyysipalveluja. Lisätietoja Google nettianalyysipalveluista löydät alla olevasta kohdasta ”Tietosuoja”.

3. Evästeiden hallinta 
Useimpien selainten valikossa on evästeiden käytön Asetukset-valikko. Normaalisti sieltä löytyvät seuraavat asetusvaihtoehdot:

3.1. Näytä evästeet
3.2. Salli evästeet
3.3. Poista kaikki tai tietyt evästeet käytöstä
3.4. Poista kaikki evästeet käytöstä, kun selain suljetaan
3.5. Estä evästeet
3.6. Ilmoitus, kun eväste otetaan käyttöön
3.7. Tracking-Webanalyse (Opt-Out) kielto

Vinkki: mikäli estät tietokoneesi asetuksissa evästeiden käytön, osa verkkosivuistamme ei ole käytettävissä tai kohdissa 2.1 – 2.4 mainittuja toimintoja ei voida taata. Tämä voi johtaa rajoittuneeseen vierailuun sivuillamme. Jos valitset Internet-selaimeesi vaihtoehdon ”Poista kaikki evästeet”, poistuvat kaikki selaimen esiasetukset, kun suljet selaimesi. Jos et estä evästeiden käyttöä selainasetuksissasi, järjestelmämme lähettää evästeitä heti, kun vierailet sivuillamme.
Yleisesti on voimassa määritelmä evästeistä ja niiden käytöstä kuten esim. IETF Community on määritellyt.