Yhdessä paremman tulevaisuuden puolesta

Uusi EU:n energiamerkintä

Joulukuussa 2019 Euroopan komissio antoi uusia direktiivejä astianpesukoneiden, jääkaappien ja pakastinten, viinikaappien, pyykinpesukoneiden ja kuivaavien pesukoneiden energiamerkinnöistä ja ekosuunnittelusta.
Nämä määräykset astuivat voimaan maaliskuussa 2021, ja kaikkien valmistajat ovat siitä alaken velvollisia toimittamaan uudet energiamerkinnät kaikkiin Euroopassa myytäviin koneisiin ja laitteisiin.

Uusi EU:n energiamerkintä 2021

Näiden uusien EU-direktiivien tarkoituksena on jatkaa Euroopan energiankulutuksen vähentämistä, mikä osaltaan auttaa edistämään ympäristönsuojelullisia tavoitteita. Uusi asteikko myös auttaa kuluttajia ymmärtämään ja arvioimaan tuotteita entistä paremmin.

Tiivistelmä tärkeimmistä muutoksista

Lain uusien vaatimusten ja uusien energiatehokkuusluokkakynnysten vuoksi merkinnän luokittelujärjestelmä on entistä täsmällisempi.

Kun energiatehokkuuden plus-luokat, kuten A+++ jäävät pois ja luokitus korvataan asteikolla A–G, tuotteiden vertailu on helpompaa.

1.3.2021 alkaen voit saada koneestasi tai laitteestasi lisätietoja skannaamalla sen QR-koodin, joka johtaa sinut eurooppalaiseen tuotetietokantaan (EPREL).

Miksi koneiden ja laitteiden mukana toimitetaan kaksi energiamerkkiä?

EU vaatii, että siirtymävaiheen ajan, eli maaliskuuhun 2021 kaikkien koneiden ja laitteiden mukana on toimitettava sekä vanha että uusi energiamerkki. Koska asteikkoa on uudessa energiamerkissä laajennettu (A–G), merkinnöistä voi saada sen vaikutelman, että koneen tai laitteen energiatehokkuus on heikentynyt. Näin ei kuitenkaan ole. Lain vaatimien uusien energiatehokkuusluokkakynnysten vuoksi, merkinnän luokittelujärjestelmä on entistä täsmällisempi, minkä vuoksi koneen tai laitteen energiatehokkuusluokka on saattanut muuttua.

28.2.2021 asti vain vanha energiamerkintä saa kuitenkin olla näkyvillä jälleenmyyjillä ja Mielen verkkosivuilla.

Lisätietoja

Saksan sähkö- ja elektroniikkavalmistajien järjestö ZVEI on laatinut aiheesta kattavan esitteen. Siinä selitetään muutoksen taustaa ja annetaan tietoa määräajoista, valmistajien ja jälleenmyyjien velvollisuuksista, uusista ekosuunnittelun vaatimuksista koskien tehokasta luonnonvarojen käyttöä sekä luonnolliseesti itse energiamerkinnöistä.

Linkki esitteeseen

Astianpesukoneiden uusi energiatarra

Näin luet energiatarraa:

1. QR-koodi, jolla löydät tuotteesta tietoa EU-tietokannasta
2. Valmistajan nimi tai tavaramerkki
3. Tuotteen mallitunniste
4. Energiatehokkuusasteikko A–G
5. Tuotteen energiatehokkuusluokka
6. EKO-ohjelman energiankulutus per 100 pesua
7. EKO-ohjelman kapasiteetti vakioastiastoina
8. Vedenkulutus EKO-ohjelmalla ohjelmaa kohden (litroina)
9. EKO-ohjelman kesto (tunnit:minuutit)
10. Äänitaso dB (A) re 1 pW ja tuotteen äänitasoluokka
11. EU-direktiivin numero

Uutta energiatarrassa:

 • QR-koodi, jonka avulla voit hakea lisätietoja tuotteesta.
 • Astianpesukoneet luokitellaan energiatehokkuusluokkiin A–G edelleen EKO-ohjelman perusteella.
 • Muutos tekstistandardiin. Mittausten halutaan kuvastavan entistä paremmin todellista käyttökäyttäytymistä, kuten kuppien, kattiloiden ja muovisten välineiden pesu- ja kuivausprosessia.
 • EKO-ohjelman kesto.
 • Vedenkulutus pesua kohden ja energiankulutus 100 pesua kohden.
 • Äänitasoluokat A–D, joiden avulla tuotteiden äänitasoa dB(a) on entistä helpompi vertailla.

 

 

Uusi EU:n kylmälaitteiden energiamerkintä

Näin luet energiatarraa:

1. QR-koodi, jolla löydät tuotteesta tietoa EU-tietokannasta
2. Valmistajan nimi tai tavaramerkki
3. Tuotteen mallitunniste
4. Energiatehokkuusasteikko A–G
5. Tuotteen energiatehokkuusluokka
6. Vuosittainen energiankulutus kWh/vuosi
7. Pakastelaatikoiden tilavuus litroina
8. Kylmäsäilytysosan tilavuus litroina
9. Äänitaso dB (A) re 1 pW
10. EU-direktiivin numero

Uutta energiatarrassa:

 • QR-koodi, jonka avulla voit hakea lisätietoja tuotteesta.
 • Kylmälaitteet luokitellaan energiatehokkuusluokkiin A–G.
 • Äänitasoluokat A–D, joiden avulla tuotteiden äänitasoa dB(a) on entistä helpompi vertailla.

 

Viinikaappien uusi energiatarra

Näin luet energiatarraa:

1. QR-koodi, jolla löydät tuotteesta tietoa EU-tietokannasta
2. Valmistajan nimi tai tavaramerkki
3. Tuotteen mallitunniste
4. Energiatehokkuusasteikko A–G
5. Tuotteen energiatehokkuusluokka
6. Vuosittainen energiankulutus kWh/vuosi
7. Säilytettävien vakiomallisten viinipullojen enimmäismäärä
8. Äänitaso dB (A) re 1 pW
9. EU-direktiivin numero

Uutta energiatarrassa:

 • QR-koodi, jonka avulla voit hakea lisätietoja tuotteesta.
 • Viinikaapit luokitellaan energiatehokkuusluokkiin A–G.
 • Äänitasoluokat A–D, joiden avulla tuotteiden äänitasoa dB(a) on entistä helpompi vertailla.

 

Pyykinpesukoneiden uusi energiatarra

Näin luet energiatarraa:

1. QR-koodi, jolla löydät tuotteesta tietoa EU-tietokannasta
2. Valmistajan nimi tai tavaramerkki
3. Tuotteen mallitunniste
4. Energiatehokkuusasteikko A–G
5. Tuotteen energiatehokkuusluokka
6. Painotettu energiankulutus kWh per 100 pesua (kulutusarvot on laskettu keskimääräisen täyttömäärän perusteella koko enimmäistäyttömäärästä ja kun enimmäistäyttömäärästä on käytössä puolet tai neljäsosa)
7. ECO 40–60 -ohjelman kapasiteetti kilogrammoina (
8. ECO 40–60 -ohjelman kesto (tunnit:minuutit) täydellä täyttömäärällä
9. Painotettu vedenkulutus pesuohjelmaa kohden litroina (kulutusarvot on laskettu keskimääräisen täyttömäärän perusteella koko enimmäistäyttömäärästä ja kun enimmäistäyttömäärästä on käytössä puolet tai neljäsosa)
10. Linkoustehokkuusluokka
11. Linkousvaiheen äänitaso ECO 40–60 -ohjelmassa dB(A) re 1 pW
12. EU-direktiivin numero

Uutta energiatarrassa:

 • QR-koodi, jonka avulla voit hakea lisätietoja tuotteesta.
 • Pyykinpesukoneet luokitellaan energiatehokkuusluokkiin A–G.
 • Kulutusarvot on laskettu uuden ECO 40–60 -ohjelman perusteella. Ohjelma soveltuu EU-vaatimusten mukaisesti normaalilikaisten puuvillatekstiilien (40–60 °C:ssa pestävät) pesuun.
 • Vedenkulutus ilmoitetaan yhtä pesuohjelmaa kohden ja energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden.
 • Äänitasoluokat A–D, joiden avulla tuotteiden äänitasoa dB(a) on entistä helpompi vertailla.

 

Kuivaavien pyykinpesukoneiden uusi energiatarra

Näin luet energiatarraa:

1. QR-koodi, jolla löydät tuotteesta tietoa EU-tietokannasta
2. Valmistajan nimi tai tavaramerkki
3. Tuotteen mallitunniste
4. Yhdistetyn* pesu- ja kuivausohjelman energiatehokkuusasteikko A–G (vasemmalla) pesuohjelman energiatehokkuusasteikko (oikealla)
5. Yhdistetyn* pesu- ja kuivausohjelman energiatehokkuusluokka (vasemmalla) ja pesun energiatehokkuusluokka (oikealla)
6. Painotettu energiankulutus kWh 100 yhdistettyä* pesu- ja kuivausohjelmaa kohti
7. Painotettu energiankulutus kWh 100 pesuohjelmaa kohti
8. Nimelliskapasiteetti yhdistetty* pesu- ja kuivausohjelma (vasemmalla) ja pesuohjelma (oikealla)
9. Painotettu vedenkulutus litroina yhdistettyä* pesu- ja kuivausohjelmaa kohti (vasemmalla) ja pesuohjelmaa kohti (oikealla)
10. Ohjelma aika yhdistetty* pesu- ja kuivausohjelma (vasemmalla) ja pesuohjelma (oikealla)
11. Linkoustehokkuusluokka
12. ECO 40–60 -ohjelman äänitaso dB(A) re 1 pW
13. EU-direktiivin numero

* Yhdistetty pesu ja kuivaus = pesu ja kuivaus peräjälkeen ilman keskeytystä

Uutta energiatarrassa:

 • QR-koodi, jonka avulla voit hakea lisätietoja tuotteesta.
 • Kuivaavat pyykinpesukoneet luokitellaan energiatehokkuusluokkiin A–G.
 • Kulutusarvot on laskettu uuden ECO 40–60 -ohjelman perusteella. Ohjelma soveltuu EU-vaatimusten mukaisesti normaalilikaisten puuvillatekstiilien (40–60 °C:ssa pestävät) pesuun.
 • Pesun luokituksen (oikealla) lisäksi kuivaavan pyykinpesukoneen energiamerkissä ilmoitetaan myös yhdistetyn pesu- ja kuivausprosessin arvot (vasemmalla).
 • Vedenkulutus ilmoitetaan yhtä pesuohjelmaa kohden ja energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden.
 • Äänitasoluokat A–D, joiden avulla tuotteiden äänitasoa dB(a) on entistä helpompi vertailla.