Kestävä kehitys

Nachhaltigkeit

Vastuullisuus

Mielelle kestävä kehitys on osa yrityksen arvoja ja perinnettä. Se on myös ratkaisevan tärkeää yrityksen menestymiselle pitkällä aikavälillä. Miele on liittynyt YK:n Global Compact -aloitteeseen ja allekirjoittanut "Diversity Charter" monimuotoisuussitoumuksen. Mielen kestävän kehityksen raportti julkaistaan kahden vuoden välein. Uusi vuoden 2021 raportti on julkaistu ja lue lisää oheisesta linkistä (engl.kielinen materiaali).

Lue lisää

Tietoa vaarallisista aineista

Tietoa vaarallisista aineista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 1907/2006 artiklan 33 mukaan

Lisätietoja Miele.de/Reach